Patienter följer ordination på motion

Närmare 70 procent av patienterna som fått motion förskrivet på ett recept följde ordinationen. I alla fall när man frågade patienterna själva.

26 aug 2011, kl 16:29
0

Sedan början av 2000-talet har fysisk aktivitet på recept, FYSS, använts inom sjukvården för att behandla och förebygga ett 30-tal sjukdomstillstånd. Ordinationen kan bestå både av vardagsmotion och organiserade aktiviteter.
Och det tycks som förskrivningen fungerar.

I den senaste undersökningen som gjorts av sjukgymnasten Amanda Ek vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap har 49 procent svarat att de följt ordinationen och gjort exakt de aktiviteter som ingick, 19 procent svarade att de följt ordinationen men bytt någon aktivitet mot någon annan.
? Uppföljningen gjordes efter sex månader och då följde alltså 68 procent ordinationen även om man kanske bytt vattengympa mot gympa, säger Amanda Ek.

Resultatet baseras
på enkätfrågor och Amanda Ek är förstås medveten om att man i enkäter gärna svarar ?bättre? än verkligheten.
? Jo så är det, men det finns också en samvariation mellan hur man svarat på den här frågan och att den stillasittande tiden sjönk.
I studien ingick 98 personer, 82 procent var kvinnor. En majoritet hade ordinerats fysisk aktivitet av flera orsaker, de vanligaste var muskel- och skelettsjukdomar, fetma och högt blodtryck.