Annons

Generisk förskrivning ska införas

Regeringens nationella läkemedelsstrategi som det filats på i ett par år är nu klar. Ett uttalat mål är generisk förskrivning.

26 aug 2011, kl 14:01
2

Strategin spänner över hela kedjan, från forskning till uppföljning av effekterna i vardagen.
Läkemedelsstrategin ska användas och ses som en plattform för vidare diskussioner och utveckling inom läkemedelsområdet på nationell nivå.

Den innehåller
fem långsiktiga mål: Sverige ska ha medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass, jämlik vård, kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, vi ska vara attraktiva inom innovation av produkter och tjänster samt arbeta för att läkemedel har minimal miljöpåverkan.

För att uppnå
dessa mål pekar strategin ut sju områden där speciella insatser är särskilt påkallade.
Det handlar till exempel om att skapa en bättre ordinationsprocess, bland annat ska generisk förskrivning införas. Men för att det ska bli möjligt måste de nationella IT-stöden komma på plats. Vidare behövs det en förbättrad samsyn när det gäller ordinerade behandlingar, ett instrument för att uppnå det är effektiva läkemedelsgenomgångar och läkemedelsavstämningar.
Kunskapen om riktlinjer för läkemedelsanvändning behöver förbättras, insatser behövs för att minska antibiotikaresistens, modellerna för prissättning och finansiering behöver utvecklas, liksom uppföljningen av läkemedels effekter och användning.

Strategin har
tagits fram med de myndigheter som blir ansvariga för olika områden, till exempel är det Läkemedelsverkets uppgift att göra generisk förskrivning möjlig. Myndigheten blir också ansvarig för att följa upp och samordna den nationella strategin.
Sveriges Kommuner och Landsting, läkemedelsindustrin, läkarprofessionen och apoteksbranschen har också deltagit i arbetet.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Hej Aina

    Generisk förskrivning innebär att läkaren skriver den kemiska substansen på receptet, istället för en produkt. T ex skriver läkaren paracetamol (som är substansen) istället för att skriva produkten, t ex Alvedon eller Panodil.

    Genom att skriva substansen kan apoteket själv välja vilken produkt du får på apoteket, beroende på vad de har hemma. Om läkaren hade skrivit Alvedon, och apoteket inte skulle ha det hemma, måste de ringa läkaren innan de kan byta till en produkt de har hemma.