Andrea Åhlin

Andrea Åhlin

Apotekare

Vikten av att engagera sig

Jag har nu knappt en månad kvar av min apotekspraktik vilket innebär att jag inom kort är färdigutbildad och klar legitimerad apotekare. Fem års studier är till ända och jag ska gå från skolbänk till arbetsliv, från att ha klasskamrater till kollegor, från CSN till min första lön. Detta innebär således även att jag kommer […]

Den obetalda praktiken

För att få sin apotekarlegitimation av Socialstyrelsen avslutas apotekarutbildningen med en sex månaders lång praktik på apotek. Innan omregleringen av apoteksmarknaden fick man under dessa månader lön likt läkarnas AT-tjänst. Det var inte en full lön men tillräckligt för att kunna betala sina utgifter och lägga undan någon tusenlapp i månaden. I och med omregleringen, […]

När blir patienten kund?

Jag har i tidigare blogginlägg diskuterat kring varför vi i Sverige är så restriktiva med att ta in kliniska farmaceuter inom sjukvården. Efter min nu första genomförda månad av apotekspraktik kan jag inte låta bli att ställa mig denna fråga ännu en gång. Det blir nämligen än mer tydligt vilket enormt behov vi i Sverige […]

Regeringens innovationsråd – en besvikelse för life science

Inför och under valrörelsen fanns ett yrvaket intresse för life science. Den dåvarande oppositionen, nuvarande regeringen, skulle satsa på life science och innovation. Den nya regeringen förkunnade att ett rådgivande innovationsråd skulle bildas som skulle ligga direkt under statsministern. Enligt dialog med näringsministern Mikael Damberg precis innan jul skulle man ”fokusera på life science och […]

Kval och yrkesval

Jag ska precis påbörja min tionde och sista termin på apotekarprogrammet. Om ett halvår är jag färdigutbildad apotekare och ett nytt kapitel i livet kommer ta sin början. Så här i sluttampen av utbildningen kan jag inte låta bli att reflektera över mitt val av yrke och hur det kom sig att jag hamnade på […]

Med Australien som förebild

I mitt förra inlägg belyste jag skillnaden mellan Australien och Sverige gällande kliniska farmaceuters roll på sjukhus och hur mycket mer restriktiva man på svenska sjukhus är med att låta apotekare ta plats inom vårdteamet. Jag har sedan dess funderat på hur det kommer sig att de har nått så mycket längre än oss inom […]

Reflektion från andra sidan jorden

Sista året på apotekarprogrammet innefattar ett halvårs examensarbete samt ett halvårs praktik på apotek. Examensarbetet, även kallat ex-jobb, är en 30 högskolepoäng lång forskningsbaserad uppsats. Man får själv välja inom vilket område och fakultet samt var och i vilket land man vill utföra den. Jag valde att göra mitt arbete inom ämnet klinisk farmaci eftersom […]

Dags för en jämställdhetsdiskussion

Det finns statistik som visar att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner endast har minskat med 2 procent de senaste 20 åren trots att kvinnor utbildar sig i allt större utsträckning. Det är kanske lätt att slå bort dessa nyheter men man behöver inte se sig om långt för att upptäcka könsdiskrimineringen. Inte långt alls.  […]

En hopplös eller hoppfull framtid

I maj genomförde jag en undersökning på Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet där jag bland annat frågade studenter hur de tror framtiden för den svenska läkemedelsbranschen ser ut. Hela 79  procent av de tillfrågade svarade att de tycker den ser mörk ut.   Framförallt tycktes detta bero på att fler och fler svenska läkemedelsföretag får flytta […]

En något oroande okunskap

Jag har precis avslutat termin åtta  på apotekarprogrammet, en termin där vi får möjlighet att själva styra över innehållet och jag valde att fördjupa mig i kurser inom området klinisk farmaci. Dessa kurser inkluderar bland annat en sju dagars lång praktik på ett sjukhus med möjlighet att träffa patienter, granska läkemedelslistor och träffa andra yrkeskategorier […]

Redaktörer måste kunna vetenskap och ta ansvar

När Wikipedia ska förklara vad ett oxymoron är exemplifierar man med »allmänspecialist«. Men det är ju bara småskojig semantik. En yrkestitel som är en självmotsägelse på riktigt är »vetenskapsjournalist«. Vetenskap och journalistik har ju på senare tid blivit rena motpoler. Trots att källgranskning och objektivitet, två av journalistikens tyngsta byggstenar, tangerar vetenskapliga ideal ser vi […]

Astrazeneca vill bredda antipsykotiskt läkemedel

Astrazeneca har lämnat in en ansökan om utökat godkännande (sNDA) för det storsäljande antipsykotiska läkemedlet quetiapin (Seroquel) i USA.

Läkemedelsvärlden får toppbetyg

Läkemedelsvärlden får genomgående höga betyg av läsekretsen. Det visar en läsarundersökning som ARS Research genomfört på uppdrag av Läkemedelsvärlden.

Sjuksköterskor föreslås rapportera biverkningar

Även sjuksköterskor ska kunna rapportera läkemedelsbiverkningar. Det är ett av förslagen i en rapport som Läkemedelsverket idag överlämnat till regeringen. Förändringen har tidigare föreslagits av Läkemedelsverkets utredare Folke Sjöqvist.

Vaccin mot H5N1 visar lovande resultat

Vaccintillverkaren Sanofi Pasteur offentliggjorde idag de första kliniska resultaten från prövningar av sin vaccinkandidat mot fågelinfluensaviruset H5N1. Vaccinet är säkert och uppvisar god immunogenicitet med så kallad adjuvans.

Planer på svensk vaccinfabrik konkretiseras

Folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johanssons planer på att bygga en fabrik för framställning av vaccin i Sverige konkretiseras. Avsikten är att säkra den framtida vaccinförsörjningen vid en eventuell influensapandemi.