Annons

Läkemedelsvärlden får toppbetyg

Läkemedelsvärlden får genomgående höga betyg av läsekretsen. Det visar en läsarundersökning som ARS Research genomfört på uppdrag av Läkemedelsvärlden.

2 jan 2006, kl 16:32
0

Enkätundersökningen omfattade 450 slumpvis utvalda prenumeranter i kategorierna apotekspersonal, läkare och övriga prenumeranter. Samtliga svarande gav tidningen ett gott övergripande betyg (49 procent svarade "mycket bra" och 51 procent "bra").

På en femgradig skala får tidningen betyget 4,7 för trovärdighet och 4,6 för saklighet.

Hela 78 procent av tidningens läsare läser hälften eller mer av tidningen. Den genomsnittliga lästiden är 44 minuter, vilket konsultbolaget bedömer som en relativt lång tid.

På frågan "Hur bedömer du Läkemedelsvärlden och andra branschtidningars nyheter om läkemedel?" fick LMV det högsta betyget; 4,4 på en femgradig skala. Dagens Medicin kom på andra plats (3,9) följt av Farmacevtisk Revy (3,8), Läkartidningen (3,7) och Farmacifacket (3,4).

När läsarna fick bedöma LMV och andra branschtidningar som informationskällor för nya forskningsrön fick LMV också det högsta medelbetyget (4,2), före Läkartidningen (4,0) och Dagens Medicin (3,9). I urvalsgruppen läkare var de svarande något mer positiva till Läkartidningen än LMV.

Läkemedelsvärldens prenumeranter rankar också LMV högre än branschkollegorna när det gäller tidningens betydelse för den egna yrkesutövningen. LMV fick medelbetyget 3,9, jämfört med 3,7 för Dagens Medicin på andra plats.

Undersökningen genomfördes mellan den 28 oktober och 10 december 2005.