Astrazeneca vill bredda antipsykotiskt läkemedel

Astrazeneca har lämnat in en ansökan om utökat godkännande (sNDA) för det storsäljande antipsykotiska läkemedlet quetiapin (Seroquel) i USA.

3 jan 2006, kl 18:06
0

Den kompletterande ansökningen gäller användning som monoterapi vid så kallad bipolär depression (depressiva perioder vid bipolär sjukdom).

Ansökan är baserad på resultat från de kliniska prövningarna Bolder I och II. Totalt omfattade de 1045 patienter med bipolär sjukdom. Patienterna randomiserades till behandling en gång dagligen i åtta veckor med quetiapin 300 mg, 600 mg eller placebo.

Statistiskt signifikanta förbättringar av depressionssymtomen uppnåddes redan under den första behandlingsveckan hos patienterna som fått quetiapin, jämfört med placebo. För drygt hälften av patienterna som fick aktivt läkemedel uppfylldes kriterierna för symtomfrihet under behandlingsperioden.