Sjuksköterskor föreslås rapportera biverkningar

Även sjuksköterskor ska kunna rapportera läkemedelsbiverkningar. Det är ett av förslagen i en rapport som Läkemedelsverket idag överlämnat till regeringen. Förändringen har tidigare föreslagits av Läkemedelsverkets utredare Folke Sjöqvist.

20 dec 2005, kl 11:12
0

Bakgrunden till rapporten är att Läkemedelsverket (LV) fått i uppdrag av regeringen att föreslå förbättringar i dagens system för rapportering av läkemedelsbiverkningar.

– Sjuksköterskornas rapportering skulle innebära en värdefull komplettering av den information som Läkemedelsverket redan i dag får från hälso- och sjukvården, säger Gunilla Sjölin-Forsberg, enhetschef för Läkemedelsverkets biverkningsenhet i ett pressmeddelande.

Verket föreslår också ett utökat samarbete mellan LV och Socialstyrelsen kring det nyligen inrättade nationella läkemedelsregistret samt kring andra kvalitetsregister.

Som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat har LV tidigare initierat ett pilotprojekt i Uppsala där konsumenter själva rapporterar biverkningar.

LV driver även ett projekt i samarbete med Landstinget i Östergötland som bygger på utveckling av biverkningsrapportering inom ramen för det så kallade avvikelsehanteringssystemet.