Annons

Svensk ordförande för forskare i farmacevtisk omsorg

Apotekare Tommy Westerlund har utsetts till ny ordförande för den paneuropeiska öppenvårdsfarmaciorganisationen PCNE. Genom nätverket sker ett utbyte av forskning som syftar till att minska felaktig läkemedelsanvändning.

16 dec 2005, kl 13:29
0

Pharmaceutical Care Network Europe, PCNE, är ett nätverk för forskare inom området farmacevtisk omsorg. I organisationen är de flesta europeiska länder representerade.

Tommy Westerlund, tidigare ordförande i Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci, har utsetts till ny ordförande i PCNE.

– Genom nätverket sker ett viktigt kunskapsutbyte där vi kan lära av varandra, säger han.

? Den stora frågan är att utveckla och tillämpa farmacevtisk omsorg i medlemsländerna. En viktig förutsättning för att kunna göra det är läkemedelprofiler som håller på att införas i Sverige. Det är också viktigt att identifiera, lösa och dokumentera läkemedelsrelaterade problem.

Av medlemsländerna är det bland annat Spanien, Portugal och Nordirland som har kommit långt när det gäller arbetet med farmacevtisk omsorg.

Som ordförande vill Tommy Westerlund bland annat öka samarbetet med andra farmacevtiska organisationer och synliggöra PCNE.