Annons

När blir patienten kund?

12 mar 2015, kl 09:29
3

Annons
Andrea Åhlin
Apotekare

Om bloggen

Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

Jag har i tidigare blogginlägg diskuterat kring varför vi i Sverige är så restriktiva med att ta in kliniska farmaceuter inom sjukvården. Efter min nu första genomförda månad av apotekspraktik kan jag inte låta bli att ställa mig denna fråga ännu en gång. Det blir nämligen än mer tydligt vilket enormt behov vi i Sverige har av att en klinisk farmaceut noggrant går igenom varje enskild patients läkemedelslista, både med patienten men också med läkaren, för att på så vis öka den individanpassade läkemedelsbehandlingen.

Efter omregleringen började apoteksaktörerna på ett helt nytt plan konkurrera med varandra om kunderna. Begrepp som merförsäljning och marknadsandelar introducerades och det blev snabbt ett ökat behov av att kunna erbjuda kunden den bästa kundservicen. Detta resulterade bland annat i en eftersträvan av ”effektiva kundmöten” på mindre än två minuter, allt för att kunden skulle slippa en lång väntetid och därmed välja ett annat apotek. Fantastiskt bra för dagens stressade kunder som på sin lunchrast må hända även hade planerat in ytterligare fem ärenden. Men hur bra är det egentligen för den enskilda patienten ur en medicinsk synpunkt? Jag växlar här medvetet ordval från patient till kund. För kunden är, enligt vad jag har fått lära mig, vad patienten blir när den kommer in på ett apotek.

En farmaceuts uppgift på ett apotek är att göra en författningsmässig, farmakologisk och teknisk kontroll av en patients recept och läkemedel enligt läkemedelsverkets receptföreskrifter. Den farmakologiska kontrollen inkluderar bland annat att överväga om dosen är rimlig för ändamålet, om det finns risk för interaktioner samt om dubbelförskrivningar existerar. Enligt samma lag ska apotekspersonalen dessutom ge individuellt anpassad information till varje enskild patient. Ja, i lagen står det patient, inte kund.

Men hur ska man då som farmaceut på apotek hinna att på två minuter gå igenom alla läkemedel med kunden, stämma av så personen i fråga tar dem rätt och dessutom hinna granska interaktionerna mellan dessa preparat? Jag kan enbart spekulera utifrån egen erfarenhet. Förra veckan kom det in en kund med över 20 olika preparat på sin läkemedelslista. Flera av dessa har vi under utbildningens gång lärt oss ställa oss väldigt kritiska emot. Ett flertal kan numera ersättas med nyare läkemedel med mindre biverkningar, vissa av dem bör ifrågasättas helt då de ofta förskrivs helt slentrianmässigt och vissa ska inte alls tas ihop.  Jag frågade mina kollegor på apoteket om detta. Nej man har absolut inte tid att gå igenom dessa och patienten ifråga har ju stått på dem länge. Det finns säkert en plan. Men om det inte finns en plan?

Med den nya konkurrerande tidssparande apoteksmarknaden krävs det idag mer än någonsin farmaceuter inom vården som bedriver individanpassad läkemedelsgenomgång till patienter. Inte kunder. Patienter.

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Bra blogginlägg och intressant att läsa dina reflektioner kring praktiken. Känner igen de tankarna från min egen apotekspraktik. Apoteken kan prata hur mycket som helst om att de är en del av vården, men inte förrän den dagen man lämnar kundperspektivet och går in i patientperspektivet kan man med rätta säga att man är en del av vården. Bara en sån enkel sak som att kalla en patient, kund signalerar mer kommersialism än vad många tror.

  2. Apoteksverksamheten mot privatkund närmat sig dagligvaruhandel på senare år. Mot avtalskund handlar det nästan bara om logistiska lösningar.
    En tråkig utveckling!

  3. Ett väsentligt inlägg om aktuella avvägningar i yrket. Apoteken är idag en slutstation i vårdkedjan där en rimlighets-avstämning ofta sker mellan bidrag från olika vårdgivare, i regel med receptregistret och kunden/patienten som informationsresurser. Synsättet att förskrivarna ska kunna påräkna inte bara korrekthet utan även stöd genom det sätt apoteken utför sin expedition måste bli tydligare. Det gäller inte minst som vårdgivare gör enskilda bedömningar delvis oberoende av varandra. Varje besökare (kund/patient) borde därför kunna räkna med en minimal läkemedelsgenomgång på ett par minuter alldeles oberoende av de mer strukturerade och omfattande genomgångar som förekommer vid utskrivningar mm.

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här