Annons

Ändrar behandlingsrekommendation för hepatit C

Läkemedelsverket har en ny rekommendation för behandling av hepatit
C-virusinfektion, HCV. Ändringen sker på grund av att det kommit två nya
direktverkande antivirala läkemedel.

7 dec 2011, kl 15:49
0

Annons

Behandlingsrekommendationerna mot HCV ändrades 2008, men eftersom proteashämmarna boceprivir och telaprevir godkänts för behandling av infektion med genotyp 1 under 2011 uppdaterar myndigheten nu rekommendationerna.

Behandlingen ska ges som en trippelterapi i kombination med peginterferon-alfa och ribavarin. Övriga genotyper behandlas som tidigare med en kombination av ribavarin och peginterferon-alfa. All behandling av hepatit C är förknippad med biverkningar.

I Sverige är cirka 40 000 människor smittade av HCV. Enligt WHO är cirka två procent av världens befolkning, eller cirka 170 miljoner människor, smittade. HCV sprids som blodsmitta och den vanligaste smittvägen i västvärlden är intravenöst missbruk.