Kombination gav inte bättre överlevnad

Patienter med alkoholinducerad hepatit hade inte bättre överlevnadschanser om de fick en kombinationsbehandling av pentoxifyllin och prednisolon.

12 sep 2013, kl 08:53
0

Alkoholhepatit är en akut leverinflammation orsakad av högt alkoholintag under en längre period. Patienterna har en hög risk för att utveckla njursvikt och infektioner. Svår alkoholhepatit har en dödlighet på omkring 50 procent, oavsett behandling. Vanlig behandling är kortikosteroiden prednisolon.

Franska forskare har undersökt om en kombinationsbehandling av pentoxifyllin och prednisolon gav en ökad sexmånadersöverlevnad. 270 patienter med svår alkoholhepatit vid franska och belgiska sjukhus randomiserades till antingen behandling med 40 mg prednisolon en gång om dagen och 400 mg pentoxifyllin tre gånger om dagen eller 40 mg prednisolon tillsammans med placebo under fyra veckor. Patienterna i studien var mellan 18 till 70 år gamla.

Uppföljningstiden var sex månader. Under den tiden avled 82 personer som ingick i studien. 67 avled till följd av leversvikt och 15 till följd av gastrointestinal blödning. Forskarna fann ingen skillnad i överlevnad mellan behandlingsgrupperna. I gruppen som fick kombinationsbehandlingen var överlevnaden 69,9 procent jämfört med 69,2 procent i den andra behandlingsgruppen. Forskarna såg inte heller någon skillnad i förekomst av försämring av njurfunktionen mellan grupperna.

I Sverige är pentoxifyllin (Trental) ett licensläkemedel. Sanofi-Aventis bidrog med både pentoxifyllin och placebo till patienterna i studien.

I studien, som är publicerad i JAMA, skriver forskarna att det behövs mer forskning för att ta fram en mer effektiv behandling för dessa patienter.