Hjärtdöd inte kopplat till hormonbehandlade cancerpatienter

Hormonbehandling vid prostatacancer ökar inte risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar. Det visar en ny metaanalys.

7 dec 2011, kl 12:54
0

Annons

Tidigare studier har antytt att män som behandlas för prostatacancer med agonister till gonadotropinfrisättande hormon, GnRH, har en ökad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom. Det fick det amerikanska läkemedelsverket FDA att förra året uppmana tillverkare att inkludera en varning på förpackningarna.

Nu visar en metaaanlys i tidskriften Jama att det inte finns något sådant samband. Analysen är baserad på åtta tidigare studier där 4 141 män med prostatacancer ingick. Männen hade behandlats någon gång mellan 1966 och 2011. 2 200 av dem hade behandlats med GnRH-agonist för att hämma den egna hormonproduktionen.

Resultaten av analysen visar ingen skillnad i risken att dö i hjärt-kärlsjukdom under tiden patienterna följdes upp. Det gällde för både korttids- och långtidsbehandling. Bland männen som behandlas med GnRH-agonist var dödsrisken i hjärt-kärlsjukdomar 10,5 procent medan risken var 10,3 procent bland männen som inte fått den behandlingen.

Däremot såg forskarna att det fanns en 14 procent lägre total dödsrisk för männen som fick hormonbehandling. Forskarna bakom studien understryker däremot att studien är för liten för att utesluta att för vissa män med underliggande risk för hjärt-kärlsjukdom kan risken med hormonbehandling vara större än nyttan.