Annons

Wyeth bortsåg från Lillys utlovade ändringar

Anmäld: Lilly
Anmälare: Wyeth Lederle
Ärende: Cymbalta
Ärendenr: W728
Utgång: Friad
Avgift: Anmälaren Wyeth betalar 60 000 kr

27 sep 2005, kl 18:55
0

Annons

Lilly och Boehringer Ingelheim marknadsför duloxetin (Cymbalta), som är ett läkemedel mot depression. Läkemedlet hämmar återupptaget av både serotonin och noradrenalin. Det konkurrerande företaget Wyeth hävdar att Lilly i sin marknadsföring konsekvent och på ett felaktigt sätt kopplar ihop Cymbalta med behandling av smärtsamma kroppsliga symtom, SKS.

Enligt Wyeth stärks detta intryck av formuleringen ?När hjärnan är i obalans påverkas också resten av kroppen ? Nytt antidepressivt läkemedel mot egentlig depression?, som står i brevhuvudet till ett bokningsbrev. Wyeth hävdar att det finns en risk att en flyktig genomläsning ger intrycket att Cymbalta är godkänt för behandling av såväl psykiska som smärtsamma kroppsliga symtom. I Läkemedelsverkets värdering står att det inte finns några belägg för att Cymbalta skulle skilja sig från andra antidepressiva läkemedel när det gäller smärta vid depression.

Vidare anmärker Wyeth mot att Lilly lyft fram SKS som föreläsningsämne vid lanseringssymposier på ett flertal orter i landet. Wyeth vänder sig inte emot att Lilly uppmärksammar symtom som kan maskera depressionssjukdom och därmed försvåra diagnostiken. Problemet är att informationen utformas på så sätt att läsaren riskerar få det felaktiga intrycket att Cymbalta är godkänt för annat än behandling av egentlig depression och perifer neuropatisk smärta hos diabetiker.
Lilly svarar med att de marknadsföringsaktiviteter som tas upp i anmälan utfördes innan Lilly fick en upphörandeuppmaning från Wyeth. Därför kan de inte fällas inom ramen för ett anmälningsärende av en konkurrent. Lilly skriver sedan att man efter övervägande valt att ändra formuleringar i kommande marknadsföring; inte för att man känner sig tvingat utan som en goodwillgest gentemot en konkurrent.

Lilly säger vidare att Wyeth genom att citera endast en mening i Lillys svar på upphörandeuppmaningen vill få IGM att tro att den sammanfattar det Lilly anfört. I själva verket skrev Lilly en halv sida för att förklara hur man utformat sin marknadsföring.
Wyeths upphörandeuppmaning är daterad den 16 maj 2005 och gällde en annons i Dagens Medicin från den 11 maj, ett bokningsbrev och ett lanseringssymposium och formuleringen ?depression gör ont? som så kallad pay-off. Lilly svarade den 31 maj 2005 att man inom ramen för lanseringen ville bistå med kunskap om en av mest tydliga bristerna i dagens depressionsbehandling, under- och feldiagnostisering av egentlig depression. Bland de mest uppenbara orsakerna är svårigheter att i klinisk praxis ?se bakom? SKS. Lilly skrev att upphörandeuppmaningen sporrat företaget att sluta använda nuvarande pay-off och se över enskilda formuleringar.
IGM bedömer att Lilly tagit anmärkningarna på allvar och tillmötesgått Wyeth. Därmed frias Lilly. Däremot ska Wyeth betala en IGM-avgift eftersom företaget inte haft framgång med sin anmälan.

Normalt blir avgiften den som för enkla ärenden. Men Eftersom Wyeth dels inte avvaktat att se hur Lilly genomförde sina utlovade åtgärder och att Wyeth försökt vilseleda IGM bestäms IGM-avgiften till 60 000 kronor.