Annons

Warfarin och ASA skyddar vid tandutdragning

Patienter som behandlas med blodproppshämmande läkemedel som warfarin eller acetylsalicylsyra kan fortsätta med behandlingen före och efter ett tandkirurgiskt ingrepp. Propprisken vid utsättning av läkemedlen är allvarligare än blödningsrisken enligt en norsk översiktsartikel.

27 sep 2005, kl 14:14
0

Behandling med warfarin och eller acetylsalicylsyra, ASA, är mycket vanligt för att förebygga hjärt-kärlsjukdom och stroke. Behandlingen syftar till att minska risken för livshotande blodproppar utan att risken för allvarliga blödningar ökar.

Av en artikel, som publiceras i Tidskrift for Den norske lægeforening, framgår att fortsatt behandling med warfarin är att föredra, särskilt för patienter med bra koagulationskontroll. I en studie som refereras inträffade 12 blödningskomplikationer, men ingen allvarlig, bland 950 patienter som fortsatte warfarinbehandlingen. Bland 526 patienter där warfarin sattes ut fick fem patienter allvarliga blodproppskomplikationer och fyra avled.

Inte heller ASA behöver sättas ut av samma skäl som för warfarin; fördelarna med fortsatt behandling över riskerna med att sätta ut läkemedlet.