Annons
Ingen ökning av endokardit trots mindre antibiotika
Foto: istock

Ingen ökning av endokardit trots mindre antibiotika

Infektiös endokardit har inte har ökat trots att man inom tandvården inte längre ger antibiotika till riskgrupper.

22 feb 2022, kl 08:20
0

Annons

Det har inte skett någon ökning av infektiös endokardit sedan man tog bort rekommendationen inom tandvården om att ge antibiotika till personer med en ökad risk för infektionssjukdomen. Det visar en registerstudie som har gjorts på Karolinska institutet. Studien har publicerats i tidskriften Clinical infectious diseases.

Antibiotika rekommenderades fram till 2012

Infektion i hjärtklaffarna, så kallad infektiös endokardit, är en livshotande sjukdom som orsakas av bakterier. I Sverige drabbas cirka 500 personer av infektionen varje år. De som löper en högre risk att drabbas är personer med medfödda hjärtfel, hjärtklaffsprotes eller de som tidigare har haft endokardit.

Fram till 2012 rekommenderades att personer som hade en ökad risk att drabbas av infektionen skulle få antibiotikapreparatet amoxicillin i förebyggande syfte inför vissa tandvårdsbehandlingar. Det kunde handla om till exempel tanduttagning, tandstensskrapning eller kirurgi. Men 2012 togs denna rekommendation bort i Sverige dels för att det saknades evidens för att den behövdes, dels för att minska antibiotikaanvändningen. Syftet med att hålla nere antibiotikaanvändningen är att motverka antibiotikaresistens.

Ingen ökning av infektiös endokardit

I den nu aktuella studien ville forskarna ta reda på hur den borttagna rekommendationen har påverkat förekomsten av infektiös endokardit.

Studien omfattade 76 762 personer med hög risk för att drabbas av infektiös endokardit, samt 396 048 personer med låg risk. Personerna följdes mellan åren 2008 och 2018 med hjälp av Medicinska födelseregistret, Patientregistret och Svenska endokarditregistret.

– Vi kan enbart se små, ej statistiskt signifikanta variationer i insjuknande, inget som tyder på en ökning av infektionen hos personer i riskgruppen sedan 2012. Studien ger därför stöd till rekommendationsändringen. Detta är en fråga som debatterats internationellt och i dag är Sverige och Storbritannien de enda länder i Europa med denna antibiotikarestriktiva rekommendation, säger Niko Vähäsarja, tandläkare, doktorand vid Karolinska institutet samt en av medförfattarna till studien, i ett pressmeddelande.

Förskrivningen har minskat med 40 procent

Efter att rekommendationen togs bort 2012 har förskrivningen av amoxicillin inom tandvården minskat med cirka 40 procent. Studien kan dock inte visa att minskningen beror på att rekommendationen har tagits bort. Amoxicillin rekommenderas fortfarande som förebyggande behandling inför vissa kirurgiska ingrepp inom tandvården då infektionsrisken anses var mycket hög. Därför kan en 100-procentig minskning inte förväntas, skriver forskarna i studien.

– Nästa steg är att undersöka vilka tandvårdsbehandlingar som personerna i riskgruppen har fått under perioden 2008–2018 eftersom vi saknar den informationen. Det kan ge ytterligare kunskap i en fråga där det hittills saknats tillräckliga studier. Tillsammans med den aktuella studien kan det utgöra underlag för liknande rekommendationsändringar i flera länder, med minskad antibiotikaförbrukning som följd, säger Niko Vähäsarja.

Rekommendationen kompletterades 2016 med ett tillägg om att överväga förebyggande antibiotikabehandling om patientens ansvariga läkare anser att det behövs. Det är inte känt hur denna ändring har påverkat förskrivningen.