Annons
Covid-19 kan ge långvariga hjärtproblem

Covid-19 kan ge långvariga hjärtproblem

Hjärt-kärlproblem efter covid-19 kan kvarstå i upp till ett år, visar en ny studie i USA.

22 feb 2022, kl 13:00
0

Annons

Hjärt-kärlproblem efter covid-19 kan drabba även personer som haft en mildare coronainfektion. Det framhåller forskarna bakom en stor uppföljning av hjärt-kärlhälsan hos coviddrabbade män i USA. Studien är publicerad av Nature medicine.

Många hjärt-kärlproblem efter covid-19

Redan tidigt i pandemin stod det klart att covid-19 i det akuta skedet kan skada hjärta och kärl. Akut sjuka patienter fick komplikationer som blodproppar, hjärtinflammation, rytmrubbningar och hjärtsvikt.

Nu visar en stor studie att virusets skadliga påverkan på hjärt-kärlsystemet kan bli långvarig. Studien är gjort av forskare vid Washington university och det amerikanska hälsovårdssystemet för militärveteraner, Veterans administration health care system. Forskarna analyserade data om närmare 154 000 veteraner som hade covid-19 under perioden mars 2020-januari 2021, och som levde i minst 30 dagar efter att smittan konstaterats.

Som kontrollgrupper använde forskarna dels 5,6 miljoner personer som sökte vård inom systemet under pandemin och inte fick diagnosen covid-19, och dels 5,9 miljoner personer som sökte vård år 2017.

20 olika diagnoser

Analysen visade att de covidsjuka ett år efter infektionen hade en signifikant ökad risk för 20 olika hjärt-kärldiagnoser. Detta i jämförelse med de icke coviddrabbade kontrollgrupperna. Den ökade risken gällde bland annat diagnoser som hjärtinfarkt, hjärtstopp, hjärtmuskelinflammation, stroke och rytmrubbningar.

Veteraner som hade haft covid-19 löpte exempelvis nästan 72 procent högre risk för hjärtsvikt efter tolv månader än personerna i kontrollgrupperna. Sammantaget drabbades 45 fler per 1 000 personer av något hjärt-kärlproblem bland dem som haft covid än bland dem som inte haft infektionen.

Även covidpatienter som aldrig var så sjuka att de behövde sjukhusvård hade en ökad hjärt-kärlrisk, men riskökningen var störst för dem som varit svårast covidsjuka.

Efterlyser beredskap

En av studiens begränsningar är att covid-19-vaccinerna ännu inte var brett tillgängliga under studieperioden. De flesta av de covidsjuka veteranerna var därför ovaccinerade.  Studien ger alltså inte full kunskap om hjärt-kärlriskerna för den som får covid-19 trots vaccination, så kallad genombrottsinfektion.

En annan begränsning var att en majoritet av deltagarna var äldre vita män vilket gör det osäkert i hur hög grad resultatet gäller även kvinnor och andra åldrar och etniska grupper.

Forskarna menar ändå att deras studie tillför viktig information om långtidseffekterna av covid-19.

”Regeringar och hälsovårdssystem runt om i världen bör vara beredda att hantera en signifikant ökning av kardiovaskulära sjukdomar till följd av covid-18-pandemin”, skriver de.