Annons
Minskad smittspridning mest troliga scenariot
Foto: Istock

Minskad smittspridning mest troliga scenariot

Folkhälsomyndigheten tror att en minskad smittspridning är mest sannolikt, men utesluter inte en ny virusvariant.

21 feb 2022, kl 15:24
0

Annons

Det mest sannolika är att smittspridningen av covid-19 planar ut till mycket låga nivåer från och med mars och fram till sommaren. Men ett möjligt, dock mindre troligt, förlopp är att en ny ännu inte känd virusvariant som är lika smittsam som omikron dyker upp i mars. Detta är Folkhälsomyndighetens två nya scenarier som presenterades under måndagen.

Minskad smittspridning sannolik

Precis som många andra experter har förutspått tror Folkhälsomyndigheten att det mest sannolika scenariot, som kallas scenario 0, är att smittspridningen av omikron kommer att fortsätta för att sedan plana ut efter februari.

– Vi är i ett nytt läge i pandemin där det finns ett brett immunologiskt skydd i befolkningen, eftersom många är vaccinerade och har haft infektionen. Även om smittan skulle öka igen så är det osannolikt att många skulle drabbas av svår sjukdom, säger statsepidemiolog Anders Tegnell, i ett pressmeddelande.

Scenario 1 innebär i stället att en hypotetisk virusvariant av särskild betydelse utvecklas och introduceras omkring den 20 mars. I detta scenario antas smittspridningen öka under våren och ha en topp i mitten av maj. Skyddseffekten för de som redan har smittats av omikron antas här avta efter tre månader.

Går inte att utesluta ny virusvariant

Folkhälsomyndigheten bedömer inte utvecklingen av scenario 1 som trolig, men framhåller att den går inte att utesluta.

– Därför är det viktigt att man har en fortsatt hög beredskap inom hälso- och sjukvården och omsorgen. En god följsamhet till hygienrutiner är grunden för att förebygga smittspridning. Genom att fortsätta med nationell övervakning och testning inom vård och omsorg kan vi se förändringar i smittspridning och vårdbehov, och även upptäcka nya virusvarianter, säger Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten anser inte att det i nuläget finns någon anledning till att införa ytterligare smittskyddsåtgärder utifrån scenarierna, men poängterar vikten av att fortsätta att vaccinera sig mot covid-19.

– Eftersom vi vet att vaccinet ger ett gott skydd, men att effekten avtar med tiden, så vill jag verkligen uppmana alla att ta sina rekommenderade doser. Ovaccinerade personer är fortsatt överrepresenterade både när det gäller sjukhusinlagda och IVA-vårdade, säger Anders Tegnell.

De två nya scenarierna sträcker sig från 20 februari fram till 20 maj. De ingår i Folkhälsomyndighetens åttonde delrapport till regeringen och är framtagna för att visa en möjlig utveckling som kan vara en hjälp för planeringen inom hälso- och sjukvården. Nya scenarier kommer att presenteras den 20 april.

Folkhälsomyndighetens scenarier

I dessa scenarier antas att alla personer som är 12 år och äldre har erbjudits vaccin, men att vaccinets effekt avtar med tiden. I scenarierna antas skyddseffekten mot infektion med omikronvarianten vara 50 procent efter en tredje vaccindos. Mot svår sjukdom är skyddseffekten högre och varar längre.

Scenario 0: Fortsatt spridning av omikronvarianten. Smittspridningen minskar för att plana ut och ligga på mycket låga nivåer efter februari och fram till sommaren.

Scenario 1: Modellen antar att en ny hypotetisk virusvariant av särskild betydelse, som är lika smittsam som omikron, utvecklas och introduceras i Sverige omkring den 20 mars och får spridning. Bland personer som tidigare infekterats med omikron antas skyddseffekten mot den nya virusvarianten avta efter tre månader. I detta hypotetiska scenario ökar smittspridningen under våren 2022 och når en topp i mitten av maj.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Föregående artikel Ny studie visar ingen effekt av ivermektin mot covid-19
Nästa artikel Ingen ökning av endokardit trots mindre antibiotika