Annons
Ny studie visar ingen effekt av ivermektin mot covid-19
Coronavirus. Foto: CDC.

Ny studie visar ingen effekt av ivermektin mot covid-19

Forskare i Malaysia utvärderade behandling med ivermektin hos sjukhuspatienter med covid-19.

21 feb 2022, kl 10:15
0

Annons

Ivermektin har blivit ett kontroversiellt läkemedel under coronapandemin. Nu presenterar en forskargrupp en ny randomiserad, kontrollerad studie som belyser ivermektin som behandling av sjukhuspatienter med covid-19. Studien är publicerad av Jama internal medicine och visar ingen effekt av läkemedlet på risken för allvarlig sjukdom.

Jämförde ivermektin med standardbehandling

Studien genomfördes på 20 sjukhus och ett coronakarantäncenter i Malaysia under sju månader 2021. Deltagarna var patienter på 50 år och uppåt med laboratorieverifierad covid-19 och symtom sedan högst en vecka tillbaka. Forskarna valde personer med mild till måttlig covid-19 som även hade andra sjukdomar och därför löpte ökad risk att coronainfektionen skulle bli allvarlig. Medelåldern hos patienterna var drygt 62 år och något fler än hälften var kvinnor.

Deltagarna randomiserades till att antingen få oral behandling med ivermektin (0,4 mg/kg kroppsvikt) i fem dagar eller enbart standardbehandling. Standardbehandlingen bestod av behandling mot olika symtom samt övervakning.

Studiens primära utfallsmått var andelen patienter som drabbades av allvarlig covid-19 med behov av extra syrgas.

Ingen effekt av ivermektin

Forskarna såg inga skillnader mellan hur det gick för patienterna som fick ivermektin och hur det gick för övriga. I ivermektingruppen utvecklade 52 av 241 patienter allvarlig covid-19 vilket motsvarar 21,6 procent. I kontrollgruppen var andelen som blev svårt sjuka något lägre, men skillnaden anses inte signifikant. Det var 43 av 249 patienter, 17,3 procent, i kontrollgruppen som utvecklade svår sjukdom.

Inte heller när det gällde de sekundära utfallsmåtten – bland andra behov av intensivvård och dödlig utgång – såg forskarna några signifikanta skillnader mellan de två grupperna. Forskarna skriver att deras studie inte ger stöd för att behandla covidpatienter med ivermektin.

Laboratoriestudie väckte hoppet

Ivermektin är ett äldre läkemedel som länge använts mot olika yttre och inre parasiter hos hästar, hundar och andra djur. För människor är det i EU även godkänt dels i tablettform för behandling av vissa inälvsparasiter och dels som kräm för behandling av bland annat hudsjukdomen rosacea. I Sverige är endast hudkrämen tillgänglig.

Tidigt under pandemin visade en uppmärksammad laboratoriestudie att ivermektin i höga koncentrationer kunde hämma det nya coronaviruset i provröret. Detta väckte förhoppningar om att läkemedlet skulle kunna vara en billig, lättillgänglig och effektiv antiviral behandling mot covid-19. Det kom också resultat från några tidiga kliniska studier som pekade på att preparatet kunde ha en potential som covidbehandling och -profylax.

Men enligt forskarna bakom den nu aktuella studien i Malaysia hade dessa tidiga studier metodologiska svagheter. I fjol publicerade däremot forskare i Colombia en randomiserad klinisk studie av ivermektin till patienter som inte låg på sjukhus. I den syntes, i likhet med studien i Malaysia, ingen skillnad mellan dem som fick ivermektin och kontrollgruppen.

Inte heller den metaanalys av forskningsläget som Cochraneinstitutet gjort hittade tillräckligt vetenskapligt stöd för ivermektin som behandling eller prevention av covid-19.

Används trots avrådande rekommendationer

Men på Facebook, i andra sociala medier och på vissa webbsidor förekommer ändå fortfarande återkommande påståenden om att ivermektin har denna effekt. I dessa sammanhang cirkulerar även uppfattningen att myndigheter och läkemedelsindustri, med stöd av media, mot bättre vetande motarbetar ivermektin som covid-19-terapi. Motiven sägs vara ekonomiska.

Det finns på en del håll i världen också en omfattande förskrivning och användning av ivermektin i syfte att behandla eller förebygga covid-19. Såväl Världshälsoorganisationen, WHO, som läkemedelsmyndigheterna FDA i USA och EMA i EU har gått ut och varnat för sådan användning. Detta på grund av risken för biverkningar vid högre doser.

Ivermektin bör bara ges mot covid-19 inom ramen för välgjorda kliniska studier, anser WHO och myndigheterna.