Annons
Olämpliga läkemedel till äldre fortsätter att minska
Foto: Erik Andersson

Olämpliga läkemedel till äldre fortsätter att minska

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att olämpliga läkemedel till äldre minskar på nationell nivå.

21 feb 2022, kl 08:54
0

Annons

När man blir äldre sker flera förändringar i kroppen som påverkar hur läkemedel omsätts och verkar. Vissa läkemedel kan medföra en betydande risk för biverkningar hos äldre personer och bör därför undvikas. De senaste åren har användningen av olämpliga läkemedel till personer som är 75 år och äldre minskat, och nu visar en ny rapport från Socialstyrelsen att denna trend fortsätter. Bland alla som var 75 år och äldre var det under förra året 6,6 procent som hade minst ett läkemedel som bör undvikas till äldre.

Minskningen berör inte minst dem i åldersgruppen som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden för äldre, säbo. År 2021 var det dock vanligare att äldre med hemtjänst fick olämpliga läkemedel jämfört med äldre personer som bor på säbo.

När det gäller äldre med hemtjänst var andelen personer som fick olämpliga läkemedel 8,9 procent 2021. Året innan var motsvarande siffra 9,4 procent. För personer som bor på säbo var andelen 7 procent år 2021 vilket kan jämföras med 7,6 procent år 2020.

Rapporten visar att det fanns vissa skillnader mellan män och kvinnor. Bland äldre med hemtjänst var det vanligare att kvinnor fick olämpliga läkemedel (9,4 procent) jämfört med män (7,7 procent). Bland äldre som bor på säbo var det i stället tvärtom. Där fick 7,4 procent av männen olämpliga läkemedel vilket kan jämföras med 6,8 procent av kvinnorna.

Olämpliga läkemedel ökade i vissa kommuner

Andelen äldre som förskrevs olämpliga läkemedel 2021 minskade på en nationell nivå jämfört med 2020. Men tittar man på kommunnivå går det i stället att se en ökning i vissa kommuner.

Inom hemtjänsten minskade andelen i 178 kommuner, men ökade i 97 kommuner 2021 jämfört med året innan. När det gäller personer som bor på säbo minskade andelen i 152 kommuner, men ökade i 108. ”Det tyder på att många regioner har arbetat med att förbättra läkemedelsanvändningen bland äldre, men också att många regioner behöver fortsätta arbeta mer aktivt med detta”, skriver Socialstyrelsen i rapporten.

Skillnaderna kan bland annat bero på att läkemedelsgenomgångar utförs i olika grad, enligt myndigheten. Sådana genomgångar är ett sätt att följa upp, analysera och ompröva patienters användning av läkemedel på ett förutbestämt sätt. Socialstyrelsen framhåller att information och utbildningar om läkemedel till äldre personer sannolikt har bidragit till minskningen av förskrivningen av olämpliga läkemedel.

Rapporten bygger på nationella enkätundersökningar, registerdata, officiell statistik och nationella kvalitetsregister.