Annons

WHO utbildar om läkemedelsreklam

En halv dag eller mindre ägnas åt läkemedelsreklam på farmaci- och läkarutbildningarna. För lite menar WHO som tar fram en handbok i ämnet.

20 feb 2006, kl 10:59
0

Den kanadensiska forskaren Barbara Mintzes har på uppdrag av WHO och HAI, Health Action International sammanställt en rapport över vilken utbildning farmaci- och läkarstudenter får i läkemedelsindustrins marknadsföring.

Rapporten som bygger på de svar hon fått från 228 lärare från 64 länder är främst en beskrivande översikt, men den första som försöker kartlägga utbildningsnivån globalt.

Majoriteten uppgav att de ägnade en halv dag eller mindre till ämnet marknadsföring. På farmacevtiska utbildningar har man generellt mer tid för ämnet, medan cirka 30 procent av dem som utbildar läkare uppger att man ägnar högst en till två lektioner åt frågan.

Ett som Barbara Mintzes tycker, nyckelfynd i undersökningen, är att mycket få studenter tycks få någon utbildning alls i marknadsföringen direkt till allmänheten via internet.

De få timmarna står också i stark kontrast till den stora volym läkemedelsreklam som riktar sig till hälsopersonal, menar Barbara Mintzes. WHO och HAI arbetar nu med en handbok som är tänkt att distribueras globalt under 2007.