Nej till information om läkemedelsberoende

När Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende, RFHL i Göteborg ville lägga ut material om läkemedelsberoende på apoteken blev det stopp.

20 feb 2006, kl 11:07
0

? Tidigare har det inte varit några problem, säger Karin Sörensen, på RFHL.

Men i höstas fick man veta att beslut om vilka broschyrer som fick läggas ut på apoteken ska tas av Apoteket centralt.

? Och där blev det tvärstopp.

Under samma period fick Demensförbundet lägga ut material om ?Demensvanvården? på apoteken. Ett material som kritiserats för att vara en partsinlaga för de omdiskuterade alzheimermedicinerna.

? Bedömningen grundades på aktiviteter vi då haft på det området, säger Thony Björk, kommunikationsdirektör på Apoteket.

Men han håller med om att vilka regler som gäller är otydliga. Inom Apoteket ska man därför ta fram tydliga riktlinjer.

? Vi fick svaret att vi inte passade in i Apotekets kommunikationspolicy, säger Karin Sörensen.

? Apoteket som inte säljer alkohol informerar om alkoholberoende. Apoteket som inte säljer snus och cigaretter informerar om nikotinberoende. Men Apoteket som säljer läkemedel informerar inte om läkemedelsberoende.

RFHL har vänt sig till Socialdepartementet med sin kritik.