Annons
Fem frågor till Torkel Gren, ordförande i Apotekarsocieteten
”Vi ska attrahera nya medlemmar”

”Vi ska attrahera nya medlemmar”

Apotekaren Torkel Gren ser fram emot sitt nya uppdrag som ordförande i Apotekarsocieteten, men tror också att det kommer att bli utmanande. 

27 maj 2022, kl 08:15
0

Annons

Torkel Gren har varit medlem i Apotekarsocieteten, en mötesplats för alla intresserade av läkemedel, sedan 1990-talet. Men i mitten av maj blev han också den ideella föreningens nya ordförande. Han efterträder därmed Märit Johansson. Torkel Gren är utbildad apotekare och arbetar som senior director, technology & strategic investments, på läkemedelsbolaget Recipharm. I en intervju med Läkemedelsvärlden berättar han om hur han ser på sin nya roll.

Hur känns det att ha blivit ny ordförande för Apotekarsocieteten?

– Det känns roligt, spännande och också ganska utmanande. Jag har varit medlem i Apotekarsocieteten i många år. Det känns viktigt att vara med i en organisation som gör så många bra saker inom läkemedelsområdet. Det är viktigt med bra läkemedel, både för människors hälsa och för hela samhället.

Vad är det som är utmanande?

– En stor utmaning är att se till att vi som förening fortsätter att vara relevanta. Det har alltid varit en styrka att vi har haft många kompententa medlemmar som är engagerade inom olika områden när det gäller läkemedel och medicintekniska produkter. I och med det har vi kunnat förstå vad som är de viktiga frågorna och inom vilka områden som kunskapen behöver bli bättre.

– Vi måste därför kunna fortsätta att attrahera nya medlemmar och också behålla dem vi redan har. Många organisationer brottas med sjunkande medlemstal och det är en utmaning även för oss att få människor att engagera sig. Vi behöver nå ut till fler yrkesgrupper än vad vi gör i dag. Och det är utmanade. Människor som arbetar inom läkemedelsområdet är ofta väldigt upptagna och har höga krav på sig, vilket gör det svårt att få dem att engagera sig även på fritiden.

Vad har Apotekarsocieteten för betydelse i samhället?

– Vi bidrar till bättre läkemedel och läkemedelsanvändning. En viktig del är genom utbildning och kompentensutveckling. Vi som arbetar med läkemedel blir bättre på vårt jobb genom Apotekarsocieteten. En annan viktig betydelse är nätverkande. Det är en plats att träffa människor som är intresserade av samma sak men kanske tänker på olika sätt. På så sätt ökar samarbete och kreativitet. Föreningens arbete handlar också mycket om att påverka politiken inom läkemedelsområdet genom att bland annat vara en remissinstans. I många fall har lagstiftningen anpassats i linje med Apotekarsocietetens påverkan.

Och vad betyder föreningen för dig personligen?

– För mig har mitt medlemskap inneburit att jag har breddat mina kunskaper genom olika utbildningar som jag har gått. Apotekarsocieteten har också varit till stor hjälp med att bygga upp ett nätverk. Jag har lärt känna många som jobbar med annat inom läkemedelsområdet och har annan bakgrund än jag. Sedan är det förstås väldigt kul och inspirerande att vara med i Apotekarsocieteten.

Vilka är de största läkemedelsfrågorna just nu tycker du?

– En av våra största utmaningar är hur vi ska ha råd med alla nya läkemedel. En del av detta är förstås politiska frågor som kan vara svåra att driva för en politiskt obunden organisation som Apotekarsocieteten. Men det handlar också om att ha bra tekniska lösningar som gör det billigare att tillverka, kvalitetssäkra, distribuera och administrera läkemedel. Här har våra utbildningar och vårt nätverkande stor betydelse. En annan viktig sak just nu är skiftet till fler biologiska läkemedel. Till exempel har ju intresset för cellterapi och genterapi exploderat. En robust läkemedelsförsörjning, läkemedels miljöpåverkan och antibiotikaresistens är exempel på andra aktuella frågor.

– Det är en spännande tid med mycket som händer och vi har många viktiga frågor att ta oss an. Vi kommer även att möta nya teknologier och nya utmaningar som vi inte kan förutse idag. Jag är dock fast övertygad om att Apotekarsocieteten kommer att fortsätta att ha en viktig uppgift även när det gäller att tackla framtidens utmaningar.