Annons
Hpv-vaccinering till nytta även för ovaccinerade
Foto: Istock

Hpv-vaccinering till nytta även för ovaccinerade

Hpv-infektionerna sjönk kraftigt även bland ovaccinerade när vaccinationsprogrammen startade i USA.

30 maj 2022, kl 09:23
0

Annons

Amerikanska forskare visar i en ny studie att införandet av bred hpv-vaccinering i USA påverkade förekomsten av hpv hos både vaccinerade och ovaccinerade personer. Infektioner med de virusstammar som ingick i vaccinet minskade kraftigt i båda grupperna. Studien är publicerad i Annals of internal medicine.

Resultaten är ett exempel på sådan flockimmunitet som det talats om en hel del under covid-19-pandemin. Termen flockimmunitet beskriver en situation när så många i en befolkning är skyddade mot ett smittämne att detta får svårt att hitta nya människor att infektera. I den situationen får även de som inte själva är immuna en sorts kollektiv immunitet, flockimmunitet, mot smittämnet.

Den aktuella studien tyder på att detta inträffade i USA efter införandet av programmen för hpv-vaccinering.

Hpv-vaccinering mot cancer

Sexuellt överförd infektion med humant papillomvirus, hpv, är den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer. Hpv kan även orsaka flera andra cancersjukdomar, bland andra peniscancer och cancer i munnen och svalget.

Med målsättningen att utrota livmoderhalscancer har allt fler länder börjat vaccinera tonåringar mot hpv. I USA startade vaccinationsprogrammet mot hpv för kvinnor 2006 och för män 2011.

Forskarna använde prover från en stor nationell hälsoundersökning i USA. Det var prover tagna med egenprovtagning från vagina/livmodertapp respektive penis. Proverna kom från sexuellt aktiva kvinnor och män i åldrarna 14-24 år som deltog i hälsoundersökningen. Det var dels prover tagna före starten av vaccinationsprogrammen och dels prover från perioder efter införandet.

Tydlig minskning

Resultaten visade en klar skillnad i hpv-förekomst mellan tiden för och tiden efter starten av vaccinationsprogrammen. Skillnaden var störst för vaccinerade deltagare, men tydlig även bland ovaccinerade.

När det gällde de hpv-stammar som vaccinet skyddade mot minskade exempelvis dessa infektioner med 90 procent bland vaccinerade kvinnor mellan 2015 och 2018. Men förekomsten av infektioner med dessa stammar gick även ned med 74 procent hos kvinnor som inte blivit hpv-vaccinerade. Forskarna skriver att detta sannolikt beror på starka flockeffekter eller indirekt skydd.

Motsvarande minskningar syntes inte för andra hpv-stammar än de som ingick i vaccinerna.

I studien beklagar forskarna också att covid-19-pandemin har haft en negativ effekt på vaccinationsinsatser bland ungdomar och menar att detta riskerar att förstöra de framsteg som skett.

I Sverige har dock pandemin inte haft en sådan effekt på hpv-vaccineringen. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik hade 90 procent av flickorna födda 2009 och 85 procent av de jämnåriga pojkarna fått minst en dos hpv-vaccin i slutet av 2021. 83 respektive 77 procent hade fått två doser.