Annons
Hpv-vaccin även till pojkar ger snabbast cancerskydd
Foto: Istock

Hpv-vaccin även till pojkar ger snabbast cancerskydd

Förekomsten av cancerframkallande hpv-typer minskade mest när både flickor och pojkar fick vaccin.

9 nov 2023, kl 07:30
0

Annons

Att ge hpv-vaccin även till pojkar verkar, enligt en ny studie, vara det mest effektiva sättet att förebygga livmoderhalscancer.

Forskarna jämförde tre grupper av städer i Finland. I några städer fick ungdomar under de utvalda åren inget hpv-vaccin. I andra städer vaccinerades bara flickor och i en tredje grupp av städer fick båda könen vaccin.

Jämförelsen visade att cancerframkallande typer av humant papillomvirus, hpv, försvann snabbast i de städer som vaccinerade både flickor och pojkar. Studien är publicerad i tidskriften Cell, host and microbe.

Sverige vaccinerar även pojkar

Den nya studien är ett samarbete mellan forskare vid Karolinska institutet och forskare i Finland. Den ger ytterligare stöd för hpv-vaccinering som ett effektivt vapen mot livmoderhalscancer.

Det finns sammanlagt över 200 olika typer av hpv. Världshälsoorganisationen, WHO, har fastställt att tolv av dem i varierande grad kan orsaka livmoderhalscancer.

För att förebygga och på sikt utrota livmoderhalscancer började vi i Sverige vaccinera flickor i årskurs 5 mot hpv. Efter åratal av utredningar och diskussion startade, som Läkemedelsvärlden rapporterat, vaccinering även av pojkar höstterminen 2020.

Hpv-vaccineringen ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Följde tusentals unga i 33 städer

Även i Finland erbjuds sedan 2020 hpv-vaccin även till pojkar. Allmän vaccinering av flickor startade 2013.

Dessförinnan inledde forskare den nu aktuella studien. De lottade 33 städer i Finland till att under tre år antingen vaccinera både pojkar och flickor, vaccinera bara flickor eller inte genomföra någon hpv-vaccinering alls.

– Att den finska hpv-vaccinstudien randomiserade samhällena till olika behandlingar har varit en förutsättning för att kunna studera effekterna av vaccineringen, säger Ville Pimenoff, docent i evolutionär medicin vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska institutet och förstaförfattare till studien i ett pressmeddelande.

Följde sammansättningen av virustyper

Vaccinet som användes då byggde på hpv-typerna 16 och 18, som tillsammans orsakar 70 procent av all hpv-relaterad livmoderhalscancer. Men vaccinet ger även ett så kallat korsskydd mot två andra typer som orsakar cancerformen. Vaccintäckningsgraden var upp till 50 procent.

Deltagarna i studien är födda mellan 1992 och 1994. I de städer som hpv-vaccinerade gjordes det när studiedeltagarna var i 14-årsåldern.

Forskarna följde sedan upp över 11 000 av dem när de fyllt 18 år och över 5 500 av dem även när de fyllt 22 år.

På detta sätt undersökte forskarna hur sammansättningen av hpv-typer förändrades över tid i de olika grupperna av unga.

Vaccin gav flockimmunitet

I samtliga 22 städer som antingen bara vaccinerade flickor eller båda könen hade högrisktyperna hpv 16 och 18 minskat kraftigt åtta år efter vaccineringen.

Även förekomsten av risktypen hpv 31 minskade i dessa städer.

Men de elva städer som vaccinerat både flickor och pojkar skilde ut sig. Detta genom att det förutom en tydlig minskning av hpv 31 även fanns en tydlig minskning av ytterligare en risktyp, hpv 45.

– Det visar att man får en starkare flockimmunitet när man vaccinerar både pojkar och flickor. Enligt våra beräkningar skulle det ta närmare 20 år vid vaccinering av enbart flickor för att uppnå samma effekt som nås på åtta år vid relativt måttlig vaccinstäckningsgrad av könsneutral vaccinering, säger Ville Pimenoff.

Lågrisktyper ökade

När vissa virustyper försvinner kommer andra virustyper att ersätta dem. Det har tidigare varit omtvistat vad som händer när man vaccinerar bort cancerframkallande hpv-typer. Finns det en risk att de ersätts av andra cancerframkallande typer?

Den frågan anser forskarna bakom studien i Finland att de nu har besvarat. I studien var det lågrisktyper av hpv som ersatte de högrisktyper som minskade efter vaccineringen.

– Hpv-vaccinet är effektivt mot de hpv-typer med hög cancerrisk och vår och annan forskning visar det inte finns någon anledning att oroas över den observerade ökningen av hpv-typer med låg cancerrisk eftersom de nästan aldrig orsakar cancer, säger Ville Pimenoff.

I Sverige används i dag ett vaccin som skyddar mot nio olika hpv-typer, även några av de typer med lägre cancerrisk som blev vanligare efter vaccinering i studien.