Stor översikt: vaccin mot hpv säkert och effektivt

Stor översikt: vaccin mot hpv säkert och effektivt

En genomgång av publicerade kliniska studier ger ytterligare stöd för hpv-vaccinens effekt och säkerhet.

9 maj 2018, kl 16:10
0

Sjuttio procent av all livmoderhalscancer orsakas humant papillomvirus av typ 16 eller 18. Sedan 2010 ingår vaccination mot dessa virustyper i det svenska barnvaccinationsprogrammet och erbjuds alla flickor i årskurs fem eller sex.

Vaccinet bedöms som både säkert och effektivt av såväl Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket som av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, och Världshälsoorganisationen, WHO.

Hittills har vaccinet visat god effekt på bland annat förekomst av cellförändringar och kondylom, och nyligen presenterade finländska forskarna de första resultaten som visar att även antalet fall av invasiv cancer är lägre bland vaccinerade jämfört med ovaccinerade, något som Läkemedelsvärlden.se skrivit om.

Nu visar ytterligare en studie att hpv-vaccin är både säkra och effektiva. Det är forskare vid Cochrane-institutet som har gått igenom ett antal databaser inklusive Medline och Embase, med fokus på publicerade kliniska studier av hpv-vaccin. Forskarna undersökte också opublicerade data från läkemedelsföretagen rörande allvarliga biverkningar.

Totalt inkluderades 26 studier med 73 428 deltagare i översiktsstudien. Samtliga studier var randomiserade och placebokontrollerade – deltagarna hade fått antingen hpv-vaccin eller placebo bestående av vaccinadjuvans eller ett annat kontrollvaccin. Majoriteten av hpv-vaccinen var bivalenta och skyddade mot hpv 16 och 18.

I samtliga studier undersöktes vaccinens säkerhet och uppföljningstiden var mellan ett halvår och sju år. Tio av studierna undersökte också vaccinernas effekt på cellförändringar och förstadier till cancer med en uppföljningstid på 1,3 till åtta år. I alla studier utom tre var studiedeltagarna mellan 15 och 26 år. I de övriga ingick patienter mellan 25 och 45 år.

Resultaten visar att hos de kvinnor som vid vaccinationstillfället inte infekterats med någon av de hpv-typer som ger störst risk för livmoderhalscancer var risken för allvarliga cellförändringar (förstadie till cancer) 99 procent lägre än hos de som inte vaccinerat sig. I den ovaccinerade gruppen var förekomsten 164 fall per 10 000 personer medan motsvarande siffra var två av 10 000 i gruppen som fått vaccin.

Även utan vetskap om hpv-status vid vaccintillfället var risken för allvarliga cellförändringar lägre hos de som fått vaccin jämfört med de som inte fått vaccin. För cellförändringar kopplade till virustyperna 16 och 18 var risken 54 procent lägre och för cellförändringar oberoende av virustyp var risken 30 procent lägre hos de som fått vaccin jämfört med ovaccinerade.

Forskarna undersökte också vaccinernas säkerhet och konstaterar att det inte fanns någon skillnad i antalet allvarliga biverkningar mellan vaccinationsgruppen och de som inte fått vaccin. I kontrollgruppen rapporterades 669 fall per 10 000 personer jämfört med i vaccingruppen där motsvarande siffra var 656 fall per 10 000.

Antalet dödsfall under uppföljningstiden var sammantaget få vilket gör den statistiska osäkerheten större. Totalt inträffade 11 dödsfall per 10 000 personer i kontrollgruppen jämfört med 14 per 10 000 i vaccingruppen. Det var vanligare med dödsfall bland de äldre kvinnorna och forskarna kunde inte fastslå några dödsorsakssamband, vare sig vad gäller orsak eller tid.

Vad gäller vaccinernas säkerhet vid graviditet innebar vaccinering under graviditet ingen ökad risk för missfall eller fosterskador. Effekterna på missbildningar och fosterdöd kan forskarna inte säga något om på grund av för lite data.

Sammantaget konstaterar Cochrane-forskarna att evidensen med hög säkerhet stödjer hpv-vaccinens skyddande effekt mot förstadier till livmoderhalscancer hos kvinnor i åldern 15 till 26 år. Även kvinnor som vaccinerats vid en högre ålder har ett skydd, men dock mindre.

Vidare konstaterar forskarna att det inte fanns någon ökad risk för allvarliga biverkningar med vaccinen och att det är viktigt att fortsätta följa upp både effekt, säkerhet och eventuell påverkan vid graviditet.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng