Annons
Antibiotika kan öka risken för njursten

Antibiotika kan öka risken för njursten

Behandling med orala antibiotika verkar kunna kopplas till en ökad risk för njursten, särskilt hos barn. Det visar en översiktsstudie på brittiska patienter.

10 maj 2018, kl 22:00
0

Annons

Att förebygga antibiotikaresistens är inte det enda argumentet för en restriktiv antibiotikaanvändning. Nu visar en registerstudie publicerad i Journal of American Society of Nephrology även att verkar finnas samband mellan antibiotikabehandling och ökad risk för njursten.

Patienter som tidigare behandlats med orala antibiotika för till exempel luftvägs- eller urinvägsinfektion hade en ökad risk för njursten. Ett sådant samband fanns för fem studerade klasser av antibiotika; sulfapreparat, cefalosporiner, fluorokinoloner, nitrofurantoin/metenamin och bredspektrumpenicillin. Dessa ökade njurstensrisken med mellan 2,3 (sulfa) och 1,3 (bredspektrumpenicillin) gånger. Risken krympte över tid efter antibiotikakuren, men var fortfarande förhöjd tre-fem år efter behandlingen.

I sin studie använde forskare vid The Children´s Hospital of Philadelphia i USA, elektroniska journaldata från 641 primärvårdsmottagningar i Storbritannien. Uppgifter om 25 981 patienter med njursten jämfördes med data om 259 797 ålders- och könsmatchade patienter som inte fått en njurstensdiagnos.

Mest ökade risken för njursten efter antibiotikabehandling bland de yngsta patienterna, under omkring 20 år.

Det funna statistiska sambandet mellan antibiotika och förhöjd njurstensrisk bevisar inte ett orsakssamband och forskarna understryker att resultaten behöver bekräftas i fler studier och undersökas vidare.

De framhåller dock att deras resultat går väl i linje med tidigare forskning som visat att antibiotikabehandling ger större förändringar av tarmens naturliga bakterieflora hos barn än hos vuxna. Det finns nämligen också studier som tyder på att sammansättningen av denna bakterieflora har betydelse för bildning av stenar i njurarna och övriga urinvägar.

Gregory Tasian, barnurolog och en av dem som ledde studien, menar att sambandet mellan antibiotika och njursten särskilt hos barn bör leda till eftertanke eftersom barn är den grupp som får mest antibiotika. Njursten är ett växande hälsoproblem i hela världen – kanske kan det förebyggas bland annat med en mer återhållsam antibiotikaanvändning.

– De här resultaten visar att exponering för vissa antibiotika är en ny riskfaktor för njursten och att risken är störst om exponeringen sker i yngre åldrar, säger Gregory Tasian i ett uttalande i samband med publicering av studien.
– Resultaten tyder på att njursten kan förebyggas genom en minskning av inadekvat antibiotikaexponering och att välja alternativa antibiotika för patienter som har en förhöjd njurstensrisk, säger Gregory Tasian.