Antikropp inte bättre än placebo mot KOL
Foto: Istock

Antikropp inte bättre än placebo mot KOL

Astrazenecas biologiska astmaläkemedel saknar effekt på kronisk obstruktiv lungsjukdom visar fas III-resultat.

11 maj 2018, kl 09:50
0

Annons

Läkemedlet Fasenra (benralizumab) nådde inte det primära effektmåttet i en nyligen avslutad fas III-studie på patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Det meddelar Astrazeneca på sin hemsida.

Benralizumab är en monoklonal antikropp som oskadliggör inflammationsskapande eosinofiler genom rekrytering av NK-celler. Antikroppen är godkänd för behandling av svår astma, och är Astrazenecas första biologiska läkemedel inom respirationsområdet.

I det kliniska utvecklingsprogrammet av benralizumab för KOL ingår cirka 4 000 patienter fördelade på två fas III-studier. Det är resultaten av en av dessa studier som nu presenterats.

Studien, som pågick i 56 veckor var dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad. Patienterna som alla hade medelsvår till allvarlig KOL fick antingen benralizumab eller placebo som tillägg till redan pågående inhalationsbehandling med antingen två eller tre läkemedel.

Det primära effektmåttet var statistisk signifikant minskning av antalet exacertbationer, det vill säga försämringsperioder med ökad slembildning och försämrad syresättning – något som alltså inte nåddes.

 Astrazeneca meddelar att man nu inväntar resultaten från den andra delen av utvecklingsprogrammet innan man fattar beslut om den fortsatta utvecklingen av benralizumab för behandling av KOL.