Vaccinering av barn ännu inte aktuellt
Foto: Istock

Vaccinering av barn ännu inte aktuellt

Det kan dröja innan Folkhälsomyndigheten sätter ned foten om en eventuell massvaccinering mot covid-19 av barn i Sverige.

20 maj 2021, kl 09:05
0

Bernice Aronsson. Foto: Lena Katarina Johansson

Per Brolin

Per Brolin.

Frågan om barn ska vaccineras mot covid-19 har varit mycket uppmärksammad den senaste tiden. För några veckor sedan godkändes vaccinet från Pfizers/Biontech för 12-15-åringar i Kanada, och strax därefter togs samma beslut i USA. I EU är det vaccinet godkänt från 16 år, men i Sverige ligger än så länge rekommendationen kvar om att barn och unga under 18 år generellt sett inte ska vaccineras mot covid-19.

”Även om det skulle komma ett godkänt vaccin för barn är det inte säkert att Folkhälsomyndigheten skulle ge en generell rekommendation om man fortfarande ser att barn överlag inte blir svårt sjuka och inte heller bidrar till smittspridningen”, svarar Bernice Aronsson, specialistläkare och utredare på enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten, i ett mejl till Läkemedelsvärlden.

Hon framhåller också att det är det mycket viktigt att vaccinet är säkert och att det har visad effekt på barn för att de ska kunna vaccineras.

Komplex fråga

Svenska barnläkarföreningen är en viktig aktör som Folkhälsomyndigheten samråder med i frågan om vaccinering av barn. Per Brolin, som är styrelseledamot i barnläkarföreningen samt överläkare på barnkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad, menar att frågan om att massvaccinera barn mot covid-19 är komplex. Enligt honom finns det dessutom för lite underlag ännu för att kunna ge ett självklart svar.

– Risk-nytta-balansen är helt olika mellan barn och vuxna eftersom barn inte blir lika sjuka, det måste man ha med i beräkningen. I dag finns det inte tillräckligt med data för att kunna säga ett självklart ja eller nej till massvaccinering av barn, och det kan därför finnas anledning att vänta med ett sådant beslut, säger han.

Per Brolin är också en av dem inom barnläkarföreningen som har varit med och tagit fram rekommendationer för covid-19-vaccination av vissa patientgrupper från 16 års ålder som riskerar att bli allvarligt sjuka i virusutlösta luftvägsinfektioner.

Rekommendationerna, som även stöds av Folkhälsomyndigheten, gäller bland annat ungdomar med svår astma, svår lungsjukdom, vissa svåra immunbristtillstånd samt vissa ungdomar med Downs syndrom.

Två potentiella syften med vaccinering av barn

En eventuell massvaccinering av barn mot covid-19 fyller två potentiella syften; dels att skydda det enskilda barnet, dels att skydda andra individer och få ett högre vaccinskydd i hela samhället.

– Men i den andra vågskålen finns riskerna med vaccinationen. Eftersom det är så ovanligt att barn blir svårt sjuka i covid-19 är det svårt att acceptera biverkningar på samma sätt som för vuxna. Därmed blir det en svår balansgång och barnläkarföreningens ingång i debatten har varit att poängtera just detta, säger Per Brolin.

Kan man tänka sig ett scenario där man vaccinerar barn för att få ner smittan i samhället generellt, även om barnen själva inte har någon nytta av att vaccineras?

– Ja, det är inte otänkbart. Vi vaccinerar ju till exempel barn mot röda hund, inte i första hand för att skydda barnen utan för att motverka fosterskador om gravida skulle bli infekterade. Som jag ser det är det ju dock en förutsättning att vaccinet i så fall är väl beprövat och inte förenat med några signifikanta risker för de barn som får det. Jag kan i dagsläget inte svara på vem som skulle ha störst nytta av att barn vaccineras mot covid-19. Man måste också väga in att enstaka barn faktiskt blir svårt sjuka i covid-19.

– Dessutom drabbas barn och unga indirekt av pandemins konsekvenser, så även barnen skulle ju ha glädje av att den generella smittspridningen minskar och samhället kan återgå till mer normala förhållanden. Samtidigt är de studier som har gjorts på barn för små för att hundra procent säkert kunna säga att det inte finns risk för allvarliga biverkningar av vaccination. Argumenten för att vaccinera barn väger över tycker vissa, medan andra tycker tvärtom.

Säkerhet avgörande för vaccinering av barn

Pandemrix, vaccinet som användes mot svininfluensan 2009 och 2010, orsakade att en del barn drabbades av den neurologiska sjukdomen narkolepsi. Sambandet mellan vaccinet och sjukdomen sågs dock inte i några initiala studier utan konstaterades långt senare.

– Om det skulle finnas en liknande ovanlig biverkning av covid-19-vaccinen hos barn och ungdomar skulle man sannolikt inte ha upptäckt den ännu eftersom studieunderlaget för dessa åldersgrupper är för litet. Men även om det i nuläget inte finns något som tyder på att det finns allvarliga biverkningar är frågan om man ska ta den risken, är det viktigt att börja vaccinera innan man fått tillräcklig data? säger Per Brolin.

Så vad anser du, är det viktigt?

– Jag, eller barnläkarföreningen, är inte emot att vaccinera barn mot covid-19, men vi är samtidigt angelägna om det ska vara ett beslut fattat på goda grunder där vi inte ångrar att vi gick för snabbt fram utan att ha tillräckligt med data. Personligen tycker jag att det är för tidigt att säga ja eller nej än.

Hur tror du att det kommer att bli i framtiden?

– Jag tror att det så småningom kommer att landa i en bredare vaccinering av i alla fall ungdomar. Men sedan beror det på var pandemin tar vägen. Om den ebbar ut för vuxna kommer man nog inte vaccinera små barn eftersom det inte kommer att vara nödvändigt. Men om smittspridningen fortsätter så kan det nog bli så att bredare grupper behöver vaccineras.

Nyligen gick Världshälsoorganisationen, WHO, ut med rekommendationer att vaccindoser i första hand bör gå till vuxna och riskpatienter i fattigare länder, i stället för till friska barn i den rika delen av världen.

– Denna etiska diskussion kring vilka som ska prioriteras för vaccination måste man också ta hänsyn till. Att riskgrupper i fattigare länder bör gå före är ett är ett tungt vägande argument, säger Per Brolin.

EMA utreder Pfizers vaccin för barn

I nuläget är inget av covid-19-vaccinen godkända för barn under 16 år i EU. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utreder dock just nu om Pfizers vaccin ska godkännas från 12 år och uppåt även i EU. Vid ett eventuellt godkännande kommer Sverige liksom övriga länder i Europa att ta ställning till eventuell vaccination av barn i landet.

– Utvecklingen går snabbt framåt och vi på barnläkarföreningen bevakar hela tiden kunskapsläget. Men vi har inget mandat att ta något beslut utan det är upp till Folkhälsomyndigheten att besluta hur rekommendationerna för vaccinering av barn ska se ut, säger Per Brolin.