Annons
Kinesiskt vaccin gav drygt 70-procentigt skydd
Coronavirus. Foto: CDC.

Kinesiskt vaccin gav drygt 70-procentigt skydd

Nu publiceras de första resultaten från en stor fas III-studie av de kinesiska inaktiverade vaccinerna.

27 maj 2021, kl 12:25
0

Kinesiska forskare har för första gången publicerat detaljerade fas III-resultat om de två covid-19-vaccinerna från företaget Sinovacs vaccintillverkande enhet China national biotec group. Resultaten har publicerats i Jama.

Avdödat virus i de kinesiska vaccinerna

De kinesiska vaccinerna är av en annan typ än exempelvis dem vi i dag använder i Sverige. De är så kallade inaktiverade vacciner och innehåller avdödat covid-19-virus tillsammans med hjälpämnen. Att injicera inaktiverat virus gör att kroppen kan börja producera antikroppar mot viruset vilket ger ett skydd mot infektionen.

De två vaccinerna från Sinovac är snarlika. Det som skiljer dem åt är de innehåller inaktiverat virus från två olika stammar av covid-19-viruset. Båda stammarna isolerades från sjukhuspatienter i staden Wuhan i början av pandemin.

Sinovacs covid-19-vacciner genomgår för närvarande så kallad löpande granskning hos EU:s läkemedelsmyndighet EMA och kan alltså komma att bli godkänt i Europa.

Tre grupper i studien

Kina har exporterat och donerat miljontals doser av bland annat dessa covid-19-vacciner till olika länder runt om i världen. Den aktuella dubbelblinda fas III-studien gjordes i Förenade Arabemiraten och Bahrain. Fler än 40 000 friska frivilliga över 18 år randomiserades till en av tre grupper. Drygt 13 400 fick det ena vaccinet, ungefär lika många det andra och den tredje gruppen fick placebovaccin.

Vaccinerna ges i två doser med 21 dagars mellanrum.

Primärt utfallsmått i studien var förekomsten av laboratoriebekräftad, symtomgivande covid-19 efter den andra dosen. Det sekundära utfallsmåttet var skyddet mot allvarlig sjukdom.

Ingen vaccinerad fick allvarlig covid-19

De covid-19-fall som inträffade inom drygt fyra månader efter den andra dosen finns med i studiens statistiska analys. Den visade på en skyddseffekt av de inaktiverade vaccinerna på 72,8 respektive 78,1 procent jämfört med utfallet i placebogruppen. Två fall av allvarlig covid-19 inträffade i placebogruppen medan ingen i vaccingrupperna fick allvarlig sjukdom.

Forskarna framhåller att det inte går att jämföra dessa resultat rakt av med exempelvis skyddseffekten på över 90 procent för vaccinerna från Pfizer/Biontech och Moderna, eller med andra covid-19-vacciner. Sådana jämförelser blir missvisande eftersom studierna bakom siffrorna gjorts i olika befolkningar och åldersgrupper.

Säkerhetsdata för de kinesiska vaccinerna visade att det var ganska vanligt med lindriga vaccinbiverkningar som smärta och rodnad på injektionsstället. Sådana rapporterades av mellan 41,7 och 46,5 procent i de tre olika grupperna.

Allvarliga biverkningar var sällsynta och ungefär lika vanliga (0,4-0,6 procent) i vaccingrupperna och i placebogruppen.

Forskarna skriver att studien gjordes under en period 2020 då det ännu inte förekom någon betydande spridning av de muterade varianter av covid-19-viruset som nu sprids allt mer. Studien ger därför inget svar på hur bra de kinesiska vaccinerna skyddar mot olika virusvarianter utan mer forskning behövs om detta.