Annons

Unik minskning av läkemedelskostnaderna

Förra året minskade samhällets kostnader för subventionerade läkemedel med 1,2 miljarder kronor.

29 apr 2013, kl 12:16
0

Annons

Det är en minskning med nästan sex procent jämfört med 2011 och den största minskningen sedan man började med mätningen.

En viktig anledning är att nivåerna för högkostnadsskyddet höjdes den 1 januari 2012, vilket enligt Socialstyrelsen, som publicerat en analys och prognos över försäljningen, är ungefär en tredjedel av kostnadsminskningen. Men effekterna av patentutgångar var också ovanligt kraftig under förra året, en annan är att nya innovativa läkemedel för stora patientgrupper i stort lyste med sin frånvaro 2012 liksom 2011. Men kanske också att antalet originalläkemedel som får avslag ökat, påpekar Socialstyrelsen. Förra året nekades nio nya läkemedel subvention, 2011 fyra och 2010 två.

En annan faktor som Socialstyrelsen tittat på är genomslaget för myndighetens riktlinjer för behandlingar. Här konstaterar man att riktlinjerna för vård av rörelseorganens sjukdom hittills inte har påverkat användningen av TNF-hämmare och andra biologiska läkemedel på något påtagligt sätt.

Socialstyrelsens tror att kostnaden för läkemedelsförmånerna också minskar under 2013 för att sedan öka marginellt 2014.