Tvisten mellan Pfizer och Peter Rost går vidare

Rättsmålet i USA om olaglig marknadsföring av tillväxthormonet Genotropin är inte över. Peter Rost som stämt Pfizer säger att det kan bli fråga om betydligt högre belopp än det som företaget redan har betalat.

21 nov 2007, kl 15:45
0

I april i år tvingades Pfizer att betala 35 miljoner dollar för olaglig marknadsföring av tillväxthormonet Genotropin. Den svenskfödde läkaren Peter Rost, som tidigare tillhört lednigen för Pfizer, hade anklagat företaget för att ha marknadsfört och sålt läkemedlet för ej godkänd indikation. Vid sidan av den tillåtna användningen hade företaget enligt honom också marknadsfört preparatet som ett medel mot åldrande.

Peter Rost hoppades på att fallet skulle bli en så kallad False Claims Act, vilket innebär att ett företag som begått ett lagbrott som drabbar den amerikanska staten ekonomiskt måste betala ut höga böter. Distriktsdomstolen i Boston bestämde dock att målet skulle läggas ner.

Men nu ser det ut som att processen kan gå vidare. Högre instans har upphävt distriktsdomstolens beslut och anser att processen bör återupptas förutsatt att Peter Rosts sida presenterar ytterligare information.
? Det här är ett utmärkt beslut. Vi kommer att ge domstolen den information som behövs och jag tror att vi har väldigt goda chanser att lyckas, säger Peter Rost.

Han anser att de 35 miljoner dollar som Pfizer betalat är ett erkännande för att han haft rätt om den illegala marknadsföringen av Genotropin, men hoppas ändå att den rättsliga processen ska gå vidare.

? De 35 miljonerna hade att göra med det faktum att Pharmacia Upjohn (som senare köptes av Pfizer) hade marknadsfört läkemedlet olagligt. Den andra delen, the False Claims Act, handlar om att den amerikanska staten har förlorat pengar på grund av att läkemedel har förskrivits på felaktiga grunder. Döms Pfizer för det kan företaget tvingas att betala böter som är tre gånger så höga som de pengar staten förlorat på den olagliga förskrivningen. I det här fallet kan det röra sig om över 100 miljoner dollar, säger Peter Rost som anser att de höga böter som tillämpas i USA är nödvändiga för att läkemedelsföretag ska sköta sig.

Han berättar att the False Claims Act även ger uppgiftslämnaren en andel av det belopp som företaget döms att betala.
? Den här lagen har gjort att amerikanska staten har tagit in runt 20 miljarder dollar, framför allt från läkemedelsindustrin, men även från vapenindustrin. Sverige borde ha en sådan här lag för att böterna ska bli högre än det belopp som företag kan tjäna på regelbrott, säger Peter Rost.

Fotnot: I nästa nummer av Läkemedelsvärlden debuterar Peter Rost som kolumnist i tidningen. Då skriver han om varför Sverige behöver en lag som the False Claims Act.