KKV: ?Vi har laglig rätt att begära uppgifter?

Striden mellan Apoteket och Konkurrensverket fortsätter. I
ett yttrande till regeringen skriver Konkurrensverket att de har laglig rätt
att kräva att Apoteket lämnar ut uppgifter om företagets framtidsplaner till
myndigheten.

22 nov 2007, kl 11:38
0

Dispyten mellan Konkurrensverket och Apoteket började i våras
när Konkurrensverket skickade ett antal informella frågor till Apoteket om
företagets planer. Men Apoteket valde att inte svara på frågorna,
vilket ledde till att Konkurrensverket i september skickade en formell begäran för att få
ut uppgifter om Apoteket. Bland annat vill Konkurrensverket få del av alla
styrelsemötesprotokoll från och med 2004. Myndigheten hänvisade till lagen
om uppgiftsskyldighet. Apoteket valde då att överklaga Konkurrensverkets
begäran och frågan ligger nu hos regeringen.

Enligt Apoteket har inte Konkurrensverket något lagligt stöd för att
begära ut så detaljerade uppgifter om företaget. Men Konkurrensverket backar
inte, utan har nu lämnat in sitt yttrande i frågan till regeringen. I yttrandet
gör de en genomgång av den lagliga situationen, och drar slutsatsen att
Konkurrensverket visst har stöd av lagen.