Tre klasser inte bättre vid hiv

Långtidsbehandling med tre läkemedelsklasser är inte bättre än två som initial antiviral terapi vid hiv enligt en ny studie.

24 jan 2007, kl 16:22
0

I den femåriga så kallade FIRST-studien delades patienterna in i tre olika grupper där den första fick en proteashämmare samt två nukleosidanaloger, den andra gruppen fick en icke nukleosidanalog plus två nukleosidanaloger och den tredje fick behandling med alla tre klasserna. I studien, som publicerades i Lancet (2006;368:2125), ingick 1 397 patienter.
Resultatet visar att behandlingen med tre klasser inte var bättre än behandling med två klasser när det gällde immunologiska och kliniska parametrar. Patienter som fick trippelterapin hade inte större ökning av T-hjälparlymfocyter än de andra grupperna. Dessutom gav behandlingen med tre klasser mer toxiska effekter.