Annons

Barn fortfarande fritt från hivinfektion

Det hivsmittade barn som tidigare i år rapporterades som fri från virus är fortfarande frisk trots 18 månader utan behandling. Resultaten är nu publicerade.

24 okt 2013, kl 09:17
0

Annons

Foto: iStockphoto

I början av mars i år rapporterade amerikanska läkare och forskare att ett barn i Mississippi kan ha botats från hivinfektion. Flickan föddes i juli 2010 och eftersom mamman först i samband med förlossningen fick veta att hon hade en hivinfektion hade hon inte behandlats med antivirala läkemedel under graviditeten. Barnet testades positivt för hiv, och fick endast 30 timmar gammal en kombination av de antivirala läkemedlen zidovudin, lamivudin och nevirapin. Vanligtvis ges bara neviparin när barnet är något äldre och infektion har bekräftats. 

Efter 29 dagar var virusnivåerna i blodet så låga att de inte längre kunde uppmätas, enligt forskarna. Barnet behandlades under 18 månader, men sedan slutade modern komma till sjukhuset, varpå barnet inte längre fick antiviral behandling. Efter 10 månader fick läkarna åter kontakt med barnet, och trots utebliven behandling hade hon inga mätbara nivåer av viruset i blodet. Forskarna menade att den tidiga behandlingen var orsak till att viruset tycks vara borta.

Nyheten möttes med viss skepticism i forskarvärlden. Dels var resultaten opublicerade, dels fanns en osäkerhet om barnet verkligen hade en hivinfektion och om barnet hade varit utan behandling för kort tid för att med säkerhet kunna säga att viruset försvunnit, då det ofta gömmer sig i reservoarer i kroppen. 

Nu har forskarna publicerat en fallstudie i tidskriften Nejm, där de bekräftar att barnet verkligen hade en hivinfektion och att hon fortfarande inte har några mätbara virusnivåer trots att hon inte fått behandling på 18 månader. Forskarna och behandlande läkare är övertygande att det beror på den tidiga behandlingen. De menar att viruset inte fått chans att replikera sig och hitta reservoarer i kroppen. 

Det finns en liten grupp patienter som på grund av sina immunsystem klarar sig utan behandling under flera år. Det spekulerades innan om flickan skulle vara en av de patienterna. Forskarna avfärdar dock den teorin eftersom hennes immunsystem inte uppvisar några av de kännetecknen.

Forskarna drar slutsatsen att mycket tidig behandling för nyfödda kan vara ett sätt att minska spridningen av hiv och bota sjukdomen. Tidigare har bara en person botats från sin hivinfektion, genom en benmärgstransplantation. Den metoden är komplicerad och därför inte sannolik för de många miljoner hivsmittade i världen. 

I en kommentar till fallrapporten skriver en läkare att det nu står allt mer klart att barnet verkligen hade en hivinfektion, men att det är för tidigt att veta om hon är fri från viruset.

En amerikansk studie planeras att starta under 2014 för att ta reda på om andra barn med hivinfektion kan dra nytta av tidigare och kraftfullare behandling.