Tillväxtanalys ska undersöka läkemedelspriserna

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analys, Tillväxtanalys, är en av de myndigheter som har regeringens uppdrag att följa upp omregleringen på apoteksmarknaden. Tillväxtanalys ska följa hur läkemedelspriserna påverkas av den nya apoteksmarknaden och med det perspektivet utvärdera effekterna av reformen. Tre olika produktmarknader följer man; den receptfria med helt fri prissättning, den receptbelagda utan alternativ […]

2 maj 2011, kl 16:54
0

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analys, Tillväxtanalys, är en av de myndigheter som har regeringens uppdrag att följa upp omregleringen på apoteksmarknaden. Tillväxtanalys ska följa hur läkemedelspriserna påverkas av den nya apoteksmarknaden och med det perspektivet utvärdera effekterna av reformen. Tre olika produktmarknader följer man; den receptfria med helt fri prissättning, den receptbelagda utan alternativ och generikamarknaden.

För att kunna bygga upp en databas som gör det möjligt att specifikt följa prisutvecklingen på generika har myndigheten nu fått 1,5 miljoner kronor.
– Om vi ska kunna följa den prisutvecklingen behöver vi tillgång till data på en väldigt finfördelad nivå. Nu kommer vi ned på dagliga transaktioner, olika läkemedel och förhoppningsvis olika apotek, säger Björn Falkenhall som är projektledare.

Just möjligheten att kunna följa de olika aktörernas agerande har varit lite oklar. Myndigheten har tidigare till regeringen påpekat att man behöver kunna följa olika kedjor eftersom just följsamheten till regelförändringarna i apoteksledet är central för att kunna se vilka prisförändringar som beror på de nya reglerna för generikautbytet och vad som beror på avvecklingen av apoteksmonopolet. Man behöver undersöka om reglerna har samma effekt på de olika aktörerna, oberoende på deras avkastningskrav till exempel. Men sekretessen har tidigare sagts göra det omöjligt att få sådana data.
– Men nu får vi nog möjlighet att skilja olika aktörer åt. Det ideala vore att skilja Apoteket AB från övriga rikstäckande och ha en grupp för övriga, just för att se om olika ägare agerar på olika sätt, säger Björn Falkenhall.
– Vi vill ju fokusera på följsamheten, eftersom det är en central fråga när det gäller generikautbytet.

Det ena är att samla in så exakta data som möjligt, det andra att hitta en metod som kan skilja ut vad som beror på omregleringen och vad som beror på ändrade regler för generikautbytet.
– De förändringarna hade ju kunnat göras oberoende av utförsäljningen, påpekar Björn Falkenhall.
För den metodologiska delen har Tillväxtanalys också kopplat in forskare från bland annat Södertörns högskola och Handelns utredningsinstitut.
I slutet av 2011 ska en delrapport vara klar, 2012 kommer en slutrapport.