Hem Taggar Följsamhet

Tag: Följsamhet

Färre än väntat vill delta i statinuppföljning

Endast hälften av svenskarna fullföljer sin statinbehandling. Ny studie ska försöka ändra på det, men intresset för att delta har varit svalt.
2
6 dec 2016, kl 11:32

Ökad följsamhet med påminnelser via sms

Patienter med kroniska sjukdomar blev bättre på att ta sin medicin om de fick påminnelser via sms, visar en metaanalys.
2
10 feb 2016, kl 12:06

Många kan ha fått olämplig medicin

Nästan varannan person över 65 år kan ha ordinerats olämplig medicin, visar en ny avhandling.
2
2 dec 2015, kl 11:01

Var tionde ändrade sin medicinering

För att göra det lättare att ta medicinerna krossas tabletter och kapslar töms.
13 apr 2015, kl 11:58

Många vill slippa dagligt piller

Många människor är villiga att riskera en något tidigare död om de slipper daglig medicinering, visar en studie som studerat följsamhet.
1
9 feb 2015, kl 10:54

Sms-påminnelser ökar följsamhet

En brittisk studie visar att sms-påminnelser ökar följsamheten markant för att ta medicinen som ordinerat.
11 dec 2014, kl 10:33

Ökad följsamhet svårt att studera

Få studier som jämfört interventioner för att öka följsamheten till att ta mediciner rätt håller måttet enligt en ny Cochrane-sammanfattning.
28 nov 2014, kl 08:55

Delade tabletter en onödig risk

Många patienter upplever det som ett problem när de måste dela sina tabletter själva visar en studie. Problem som med enkla medel skulle kunna undvikas.
26 jun 2013, kl 09:47

Ny färg gav sämre följsamhet

Patienter som får läkemedel med olika färg var sämre på att hämta ut sina mediciner enligt en amerikansk studie.
1
8 jan 2013, kl 09:12

Norskt pilotprojekt med hembesök av apotekare

Det är vanligt att äldre patienter som nyss kommit hem från sjukhus använder sina läkemedel felaktigt. För att råda bot på problemet har norska sjukhusfarmacevter utfört ett pilotprojekt där de gjort hembesök...
1
29 feb 2008, kl 15:46

Astmapatienter har sämre följsamhet än andra långtidssjuka

Bara en tredjedel av de som får läkemedel förskrivet mot astma och KOL tycks hämta ut sina läkemedel så som läkaren förskrivit. Det visar en ny avhandling från Uppsala Universitet.
11 sep 2007, kl 19:22

Gratis sms-service ska hjälpa danskar ta sina piller

Danska Apotekarföreningen har startat en kampanj om vikten att komma ihåg att ta sina läkemedel. Bland annat erbjuder föreningen gratis sms-service under tre månader.
2 maj 2007, kl 11:43

Astma/KOL-patienter hämtar inte ut recept

En receptdatabas eller manuellt insamlade kopior visar båda på samma resultat. Patienter med astma eller KOL är dåliga på att hämta ut sina recept som de ska.
23 jan 2007, kl 13:17

Intervention förbättrar följsamheten

Återkommande samtal med en farmacevt förbättrar följsamheten till ordinationen betydligt. Det visar två nyligen publicerade studier.
9 jan 2007, kl 15:12

Svårt med följsamhet vid hudsjukdomar

Svårigheter att följa läkarnas ordinationer vad gäller läkemedelsanvändning utgör betydande problem för patienter med dermatologiska sjukdomar.
27 nov 2006, kl 11:22

Följsamheten inte bättre
bland cancerpatienter

Man skulle kunna tro att allvarligt sjuka följer läkarens ordinationer bättre än patienter med mer triviala sjukdomar. Men två nya studier på cancerpatienter visar att följsamheten inte är bättre bland dessa än...
15 aug 2006, kl 13:03