Annons

Norskt pilotprojekt med hembesök av apotekare

Det är vanligt att äldre patienter som nyss kommit hem från sjukhus använder sina läkemedel felaktigt. För att råda bot på problemet har norska sjukhusfarmacevter utfört ett pilotprojekt där de gjort hembesök hos nyutskrivna patienter.

29 feb 2008, kl 15:46
1

Annons

Att klara av sin behandling själv hemma efter att ha legat på sjukhus är en utmaning. Särskilt för äldre patienter med många läkemedel, varav en del kanske är gamla invanda, och andra nya.
Därför har norska sjukhusfarmacevter undersökt nyttan av att göra hembesök hos patienter efter att de skrivits ut från en hjärtavdelning på Akershus universitetssjukhus.

Pilotstudien omfattade 51 patienter som tackat ja till erbjudande om hembesök, av 57 tillfrågade. Samtliga var över 70 år, bodde hemma, och behandlades kontinuerligt med minst fem läkemedel.

Samma apotekare besökte patienterna vid tre tillfällen, en vecka, en månad och ett halvår efter hemkomsten. Vid första besöket visade det sig att nästan en fjärdedel av patienterna (12 st) regelbundet använde läkemedel som de inte berättat om, och som därför inte fanns med i några läkemedelslistor. Det kunde vara smärtstillande, lugnande, utsatta läkemedel, eller läkemedel som egentligen var utskrivna till andra som patienten ?lånade?. Det var heller inte alla som hade så bra ordning bland sina mediciner. Flera av dessa hjärtpatienter hade till exempel tabletter med nitroglycerin, akutmedel för att bryta anfall av kärlkramp, löst i fickorna. Tabletterna är mycket känsliga och ska förvaras i väl tillsluten förpackning, annars kan effekten avta.
Informationen patienterna fått från sjukhuset hade de i några fall inte förstått. En patient tolkade till exempel 1×1, en gång dagligen, som 1+1 och tog dubbel dygnsdos. Flera hade frågor om varför de skulle ta läkemedlen.

Resultatet av pilotstudien är att vid första besöket var det 28 av 51 patienter som inte följde sin ordination, och totalt fanns 53 olika ?avvikelser?. Vid sista besöket hade siffran halverats.

Michael Borg är äldreapotekare på landstinget i Halland där man kommit långt med att kvalitetssäkra läkemedelsbehandlingen till äldre med en rad olika insatser. Men han känner inte till några projekt i Sverige där man provat att göra hembesök hos patienter.
– Projektet låter jätteintressant. Vi gör inte hembesök i dagsläget, men vi har en del andra projekt på gång för att skapa en tydligare länk mellan primärvården och slutenvården.

Ett intressant fynd i den norska studien var också att många patienter underdoserade, vid första hembesöket var det 16 personer, en siffra som sänktes till 6 personer vid sista besöket. Det förvånar inte Michael Borg.
– Det är många äldre som inte följer läkarens ordinationer, det är väl känt. Underdosering är vanligt. Det märker man också när äldre läggs in på sjukhus eller ett äldreboende och plötsligt får läkemedlen så som det är tänkt, då kan de bli jättedåliga.

Studien publicerades i senaste numret av Tidskrift for den norske legeforeningen.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. I Helsingborg görs redan hembesök av apotekare hos patienter. Det är iofs inte specifikt efter sjukhusbesök som i Norge, mer som en läkemedelsgenomgång hemma istället för på vårdboende.