Annons

Ökad följsamhet med påminnelser via sms

Patienter med kroniska sjukdomar blev bättre på att ta sin medicin om de fick påminnelser via sms, visar en metaanalys.

10 feb 2016, kl 12:06
2

Läs mer

Abstract till studien som är publicerad i Jama Internal Medicine hittar du här.

En metaanalys publicerad i den vetenskapliga tidskriften Jama Internal Medicine visar att följsamheten till läkemedelsbehandling hos patienter med kroniska sjukdomar ökade signifikant med påminnelser via sms.

Forskarna undersökte utfallet av följsamhet efter sms-påminnelser i 16 randomiserade studier. Totalt ingick 2 742 patienter med någon av de kroniska sjukdomarna hiv, kardiovaskulär sjukdom, astma, allergisk rinit, diabetes eller epilepsi. Medianåldern var 39 år och mediantiden för interventionen var 12 veckor.

Resultaten visade att sms-påminnelser ökade följsamheten till läkemedelsanvändning med en oddskvot 2,1, vilket kan jämföras med en ökning från 50 procents följsamhet till en följsamhet på 67,8 procent. En följsamhet på 50 procent används som nollvärde hos patienter med kroniska sjukdomar. Information om förändringar i följsamhet byggde i huvudsak på självrapportering från patienterna.

I fem av de 16 studierna användes sms med personligt tilltal, åtta av studierna använde tvåvägskommunikation och åtta av dem skickades dagliga sms-påminnelser. Resultaten var dock oberoende av hur sms-påminnelserna var utformade eller vilken sjukdom patienterna hade.

Forskarna menar att resultaten är lovande och att sms-påminnelser ökar följsamheten i läkemedelsbehandling hos patienter med kroniska sjukdomar. Samtidigt konstaterar de att tolkningen ska göras med viss försiktighet med tanke på den relativt korta studietiden på 12 veckor och det faktum att resultaten till störst del baseras på självrapportering från patienterna.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Fler studier i både Danmark och Tyskland visar på att påminnelser ökar följsamheten. Appen MinMedicinApp – ger påminnelser om att ta sin medicin. Ser användaren inte påminnelsen kan ett meddelande skickas till den kontaktperson som användaren lagt in. Appen påminner även när det är dags att hämta nya mediciner och skaffa nytt recept. När man lägger in sina mediciner ser man hur de interagerar. Andra mervärden är information från Fass, visar vilka läkemedel som är olämpliga till äldre, gravida och ammande.

  2. @Eva-Lott Eitrem, du kanske ska ange att du är CEO på Evidos som har utvecklat appen samt att det är en kostnad för att ladda ner den? Fass är för den delen gratis och ger inget mervärde för att betala för applikationen.