Hem Taggar Alzheimer

Tag: Alzheimer

Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre

Risken för höftfraktur nästan fördubblades för äldre som tagit antidepressiva, visar en ny studie från Finland.
1
12 jan 2017, kl 13:23

Ny metod studeras för alzheimervaccin

En klinisk fas I-studie med ett nytt angreppssätt på sjukdomen har genomförts med framgång.
13 dec 2016, kl 15:41

Testar herpesläkemedel för att bromsa alzheimer

I en ny studie vid Norrlands universitetssjukhus ska personer med mild Alzheimers sjukdom behandlas med ett antiviralt herpesläkemedel för att se om det kan bromsa sjukdomen.
2
12 dec 2016, kl 13:11

Stråldos kan halveras med ny forskning från Uppsala

I framtiden kommer undersökningar för tidig diagnostisering av demens kunna innehålla mindre farlig strålning, visar en ny avhandling som läggs fram idag.
7 dec 2016, kl 13:52

Förhoppningar kvar för Alzheimerläkemedel

Andra läkemedelsbolag fortsätter med sina forskningsprogram på samma spår för att behandla Alzheimer, trots Eli Lillys nederlag.
25 nov 2016, kl 13:00

Kraftigt bakslag för hopp om Alzheimerläkemedel

Antikroppen solanezumab som testats i en fas III-studie visar sig inte vara effektivare än placebo.
23 nov 2016, kl 16:00

Tidig alzheimerupptäckt öppnar för nya läkemedel

Ny studie öppnar portarna för läkemedelsbehandling redan innan Alzheimers sjukdom brutit ut.
27 jan 2016, kl 09:22

Ny Alzheimer-medicin kan vara på väg

Basen till ny effektiv bromsmedicin mot Alzheimers sjukdom kan vara hittad.
14 okt 2015, kl 09:17

Riskfaktorer för Alzheimers sjukdom

Högt blodtryck och övervikt är två av nio faktorer som ökar risken för Alzheimers sjukdom, enligt en stor metastudie.
31 aug 2015, kl 11:27

Ingen effekt från omega-3

Att ta tillskott med omega-3 förbättrade inte kognitiva funktioner jämfört med placebobehandling.
27 aug 2015, kl 07:55

Bensodiazepiner kopplas till Alzheimer

Långtidsanvändning av bensodiazepiner kan öka risken att utveckla demens enligt en fransk-kanadensisk studie.
11 sep 2014, kl 08:19

NIH-samarbete ska skynda på läkemedelsutveckling

Tio stora läkemedelsföretag har inlett ett samarbete med NIH för att snabbare hitta läkemedel mot bland annat Alzheimers sjukdom.
5 feb 2014, kl 10:56

BACE-hämmare in i fas III

Merck startar en fas III-studie på en alzheimerkandidat efter att ha fått ok av en oberoende expertgrupp.
11 dec 2013, kl 14:14

Startar alzheimerstudie

Lundbeck och Otsuka startar ett fas III-program för en kandidat mot alzheimer. 3 000 patienter kommer att ingå i studierna.
11 okt 2013, kl 11:31

Färre biverkningar men samma effekt

Att byta ut neuropletika mot kolinesterashämmare kan ge lika bra effekt hos demenspatienter.
24 sep 2013, kl 08:30

Sköldkörtelhormon minskar vid alzheimer

Personer med Alzheimers sjukdom har signifikant lägre nivåer av tyroxin, visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.
29 maj 2013, kl 09:00