Annons

Bensodiazepiner kopplas till Alzheimer

Långtidsanvändning av bensodiazepiner kan öka risken att utveckla demens enligt en fransk-kanadensisk studie.

11 sep 2014, kl 08:19
0

Forskarna såg en koppling mellan bensodiazepiner och Alzheimer. iStockphto

I studien har det fransk-kanadensiska forskarlaget jämfört uppgifter om personer över 66 år bosatta i Quebec. I granskningen ingick 2 000 personer som fått diagnosen Alzheimer som alla behandlats med lugnande bensodiazepiner.
 
Dessa jämfördes med uppgifter om 7 000 friska personer från samma område i samma ålder. Forskarna såg att för personer som använt bensodiazepin i minst tre månader löpte 51 procent högre risk att drabba av Alzheimer.
 
Resultaten har publicerats i BMJ och forskarna skriver i en kommentar att även om bakgrunden till sambandet inte är känt så är det ett tecken på att den typen av läkemedel bara bör användas under kortare tid.
 
En invändning mot studien skulle kunna vara att bensodiazepiner används för att behandla ångest och sömnsvårigheter, tillstånd som kan vara tidiga symptom på Alzheimer.