Annons

Studier underskattar biverkningar hos barn

I praktiken rapporterades fler allvarliga biverkningar hos barn som använde astmamedicin än vad studier visat.

29 okt 2014, kl 09:30
0

Annons
Barns användning av astmamedicin tycks orsaka allvarligare biverkningar än vad som finns dokumenterat i de kliniska studier som föregår marknadsföringen. Det visar en studie som två danska forskare nyligen publicerat.

Studien bygger på biverkningsrapporter om astmamediciner, som godkänts för och används av barn, under en femårsperiod mellan 2007-2011 och rapporterats in till EMAs biverkningsdatabas, Eudra Vigilance.
Det handlar inte om en överväldigande mängd rapporterade biverkningar om man ser till användningen, 774 totalt. Men nästan alla, 85 procent, hade rapporterats av läkare som allvarliga, sex med dödlig utgång.

Det är en betydligt högre frekvens av allvarliga biverkningar  än i de publicerade studier som gjorts på barn. Utöver de klassiska biverkningarna som andnöd och hosta rapporterades också psykiatriska biverkningar som mardrömmar, aggressivitet och hudutslag.
– Det är en viktig observation, som vårdpersonal bör vara uppmärksam på, kommenterar professor Ebba Holme Hansen från institutionen för farmaci vid Köpenhamns universitet i ett pressmeddelande. Hon är en av forskarna bakom studien som publicerats i International Journal for Clinical Pharmacy.

De flesta rapporterna gällde pojkar, 57 procent. En fjärdedel av rapporterna gällde barn upp till ett års ålder. Forskarnas slutsats är att, även om bara ett fåtal biverkningar identifierades i biverkningsdatabasen, så var en stor majoritet allvarliga.