Annons

Statinernas effekt på Alzheimers sjukdom bekräftas av nya studier

Sambandet mellan statiner och bildning av beta-amyloid som orsakar Alzheimers sjukdom har visats av engelska forskare.

22 aug 2002, kl 10:42
0

Annons

Tre nya studier som presenterades på den stora Alzheimerkongressen i Stockholm i juli bekräftar det samband mellan användning av statiner och minskad risk för Alzheimers sjukdom som tidigare epidemiologiska studier har indikerat. Den nya forskningen ger också vissa förklaringar till varför och hur dessa läkemedel som används för att minska risken för hjärtkärlsjukdom kan påverka cellulära processer som orsakar Alzheimers sjukdom.
En epidemiologisk studie i Boston, USA fann att individer som tog statiner för att sänka kolesterol reducerade risken att utveckla Alzheimers sjukdom med 39 procent. Med 2 378 deltagare var studien den största hittills som undersökt sambandet samt den första studien som inkluderade patienter från Afrika. Forskarna fann dessutom att sänkning av kolesterol på annat sätt än med statiner inte reducerade risken för sjukdomen.
En studie som gjorts i London pekar på biokemiska mekanismer som kan stå för statinernas skyddande effekt. I cellkultur hittade forskarna samband mellan statiner, kolesterolnivåer och produktion av beta-amyloid som aggregerar till de skadliga plack som orsakar Alzheimers sjukdom. Forskarna fann att användning av statiner för att reducera kolesterolnivåer drastiskt sänkte produktion av beta-amyloid. Tidigare har forskargruppen visat att ökat cellulärt kolesterol ökar bildning av beta-amyloid.
Normalt finns en liten mängd beta-amyloid i blodet hos friska personer och det kan snabbt renas från hjärnan. Hos människor med Alzheimers sjukdom produceras abnorma mängder amyloid som lagras in i hjärnan där det byggs upp till amyloidplack.
Även japanska forskare har studerat effekten av statiner på beta-amyloid. De fann att statiner i cellkultur reducerade produktionen av beta-amyloid och att reduktionen var direkt proportionell till statindos.
Ett ökande antal studier som visar att människor med kardiovaskulära riskfaktorer har en ökad risk för Alzheimers sjukdom har gjort att förhållandet mellan kolesterolnivåer och Alzheimers sjukdom fortsätter att vara ett av de mest aktiva områdena av Alzheimerforskning.