Annons

Snabbare beslut om utbytbarhet föreslås

I hopp om att undvika segdragna processer i förvaltningsdomstolarna vill Läkemedelsverket tillsammans med Läkemedelsförmånsnämnden och Konkurrensverket att reglerna för utbyte ändras. Förslaget innebär att Läkemedelsverket kan fatta beslut om utbyte samtidigt som man godkänner ett läkemedel.

14 feb 2006, kl 14:13
0

Tillsammans med Läkemedelsförmånsnämnden och Konkurrensverket föreslår Läkemedelsverket att regeringen ändrar reglerna för byte av läkemedel på apotek.
Bland annat föreslår man att Läkemedelsverket ska kunna besluta om utbyte direkt vid godkännandet, utan att som idag behöva vänta på LFN: s beslut om subvention. Det skulle minska tiden från att likvärdiga läkemedel finns tillgängliga på apotek.

Förslagsställarna vill att Läkemedelsverkets beslut om utbytbarhet ska gälla omedelbart. Men liksom nu ska företagen ha möjlighet att överklaga beslutet till domstol.

Genom att ändra i regelverket skulle, menar de tre myndigheterna, kostnaderna för läkemedelsanvändningen minska. Bland annat tror man att antalet segdragna domstolsprocesser för att fördröja beslutet om utbytbarhet kan minska.