Annons
Ett år kvar till utökat utbyte till billigare läkemedel
Nästa sommar kommer apoteken att börja byta ut fler läkemedel än i dag mot billigare likvärdiga läkemedel inom förmånen.

Ett år kvar till utökat utbyte till billigare läkemedel

Patienter och regioner tjänar på nästa års nya utbytesregler, enligt TLV, men apoteken förlorar.

10 jun 2019, kl 06:11
0

Från och med 2 juni nästa år gäller nya regler när patienter hämtar ut receptbelagda läkemedel. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har fått regeringens uppdrag att förbereda införandet av de nya bestämmelserna och har nu presenterat en delrapport om det arbetet.

– Det här är en viktig reform för patienterna som slipper betala onödigt mycket för sina läkemedel. Och även för regionerna blir det enligt våra beräkningar en besparing, säger Inger Erlandsson, avdelningschef vid TLV.

Utbytesreglerna vidgas

Bakgrunden till den nya lagen är att patienternas kostnader för receptbelagda läkemedel utanför förmånen ökade kraftigt 2009-2014. Riksdagen beslutade därför i fjol om en lagändring. I dag är huvudregeln att apoteket ska byta ut förskrivna läkemedel mot det billigaste likvärdiga tillgängliga läkemedlet (normalt det som är ”periodens vara”). Men bara om det förskrivna läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Annars får ett sådant byte inte göras.

När den nya lagen träder i kraft nästa år vidgas det obligatoriska utbytet dock till att gälla även förskrivna läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet. Det betyder att apoteket ska byta ut också läkemedel utanför högkostnadsskyddet mot det billigaste tillgängliga likvärdiga läkemedlet inom förmånen.

– Det kommer att bli fler läkemedelsbyten än i dag på apoteken. Men det kommer sannolikt ändå att innebära förenklingar i alla led. I dag måste ju apoteket ofta kontakta förskrivaren när ett läkemedel skrivits ut utanför högkostnadsskyddet så att ett nytt recept kan utfärdas, säger Inger Erlandsson.

Liksom i dag kommer patienten, förskrivaren eller farmaceuten i vissa fall visserligen att kunna säga nej till att läkemedlet byts ut, men i dessa fall kommer patienten i så fall även fortsättningsvis att få stå för hela läkemedelskostnaden själv. (När det gäller nekade utbyten av läkemedel inom förmånen betalar patienten normalt bara mellanskillnaden mellan det förskrivna och det billigaste.)

Även smittskyddsläkemedel – som ju bekostas helt av regionerna –  ska enligt de nya reglerna på motsvarande sätt bytas ut till det tillgängliga likvärdiga läkemedel som har lägst pris.

Patienter och regioner vinnare

TLV har beräknat att patienterna kommer att spara sammanlagt 83 miljoner kronor på förändringen. Eftersom bytena in i förmånen ökar regionernas kostnad skulle man kunna tro att de förlorar på affären. Men utbytet av smittskyddsläkemedel beräknas ge en så pass stor besparing för regionerna att även de tjänar på den nya lagen. Regionernas nettobesparing blir enligt TLV sammanlagt över 60 miljoner kronor per år.

För apotekens del bedömer TLV att den minskade försäljningen av läkemedel utanför förmånen innebära att intäkterna minskar med totalt sex miljoner kronor per år.

– Det är enbart en ungefärlig uppskattning. Vi vet ju inte vilken marginal apoteken har på läkemedel utanför förmånen. Vi följer apoteksmarknaden kontinuerligt och kommer även att följa upp konsekvenserna av de nya utbytesreglerna för apotekens del, säger Inger
Erlandsson på TLV.

Mycket kvar att åtgärda

Delrapporten visar på en lång rad förberedelser som bland andra TLV, E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket behöver göra innan lagändringarna träder i kraft nästa år. Det handlar inte bara om föreskrifter som behöver anpassas samt patienter, förskrivare och farmaceuter som behöver informeras utan även om många andra åtgärder. Exempelvis måste TLV dela in cirka 2 200 läkemedelsförpackningar som inte ingår i läkemedelsförmånarna i så kallade
förpackningsstorleksgrupper. Detta för att apotekens IT-system ska kunna presentera förslag till utbyten in i förmånerna och utbyte av smittskyddsläkemedel för expedierande farmaceuter.

Dessutom behöver de elektroniska receptblanketterna göras om så att recepten tydligt visar hur förskrivaren tänkt när det gäller förmånsfrågorna. Det behöver bland annat bli tydligare om förskrivaren bedömer att patienten är förmånsberättigad.

Dessa förändringar kan göras i det elektroniska receptformatet tidigast i och med starten av den nationella läkemedelslistan. Den kör, som Läkemedelsvärlden rapporterat, också i gång om ett år. Och sedan  har alla vård- och apoteksaktörer ytterligare två år på sig att ansluta sig.

– Därför kommer det att behövas en någon form av övergångslösning under dessa två år. Den arbetar vi myndigheter med och räknar med att få klar till 2 juni nästa år, säger Inger Erlandsson.

Förmånsbegränsningar komplicerar

En särskild komplikation utgörs av läkemedel med så kallade förmånsbegränsningar. TLV har för närvarande beslutat om sådana begränsningar för ett 100-tal läkemedel. Besluten innebär att läkemedlet ingår i förmånen endast för ett visst användningsområde, en viss
beredningsform eller en viss patientgrupp.

Den nya lagen säger att läkemedel utanför förmånen inte ska bytas ut mot läkemedel med förmånsbegränsningar. Men samtidigt ges TLV möjlighet att utfärda föreskrifter som ändå tillåter även sådana utbyten.

– Nu undersöker vi dels hur sådana föreskrifter kan utformas och dels om vi eventuellt kan rensa ut och minska antalet läkemedel som har förmånsbegränsningar, säger Inger Erlandsson.

TLV vill också ta reda på vilka förutsättningar som finns för att undersöker också vilka förbättringar av förskrivarstöden som skulle kunna göra kedjan från läkarbesök till läkemedelsuthämtning ska bli smidigare för förskrivare, patienter och apotekspersonal. En fråga är om det går att minska antalet förskrivningar utanför högkostnadsskyddet
med hjälp av information i förskrivarstöden.