Annons

Minskat saltintag
sänkte blodtrycket radikalt

Genom att minska saltintaget med två tredjedelar kan man sänka blodtrycket lika mycket som med blodtrycksläkemedel. Det visar studier från Lunds universitet.

14 feb 2006, kl 12:07
0

Lunds universitet har en forskargrupp som länge studerat kopplingen mellan salt och högt blodtryck. I en av dessa studier fick en grupp friska försökspersoner färdiglagad specialmat som bara innehöll 3 gram salt om dagen, mot normalt 9 gram. Efter fyra veckor hade försökspersonernas blodtryck sjunkit med 7-8 millimeter kvicksilver.

? Det finns studier som visat att bara 2-3 millimimeters sänkning hos blodtryckspatienter minskar risken för stroke med närmare 15 procent, kommenterar läkaren Fredrik von Wowern resultatet.
Han disputerar inom kort på en avhandling, Genetic factors and dietary salt intake as determinants of blood pressure and risk of primary hypertension.
Dock är det i praktiken inte så enkelt att minska saltintaget eftersom 85 procent av det salt vi sätter i oss finns i de livsmedel vi köper. Fredrik von Wowern uppmanar därför Socialstyrelsen eller Livsmedelsverket att förmå livsmedelsindustrin att dels minska saltet i varorna, dels deklarera hur mycket salt produkterna innehåller. Något man gör i Finland och USA.

Men mindre salt i maten har inte någon effekt på alla hypertonipatienter. Det är bara ungefär hälften av dem som är känsliga för salt. Fredrik von Wowern hoppas kunna utveckla ett blodprov som kan skilja grupperna åt.

Att hitta de saltkänsliga patienterna är viktigt eftersom de löper tre gånger så stor risk för hjärtkärlsjukdom som de icke saltkänsliga.