Reformen inte problemfri enligt examensarbete

Att det finns problem med utbytesreformen bekräftas också i en examensuppsats på Institutionen för farmaci i Uppsala som Cecilia Velby gjort.

20 sep 2004, kl 18:22
0

Annons

Studien som gjordes under ett par veckor omfattar fyra apotek, där totalt 20 kunder och 12 farmacevter intervjuats om sina erfarenheter av reformen. Den absoluta majoriteten tycker reformen är bra, eftersom den sparar pengar. Men det hindrar inte att man upplevt en del problem. Till exempel hade majoriteten av de intervjuade kunderna upplevt ett eller flera läkemedelsrelaterade problem efter att de fått sitt läkemedel utbytt.

Främst var det biverkningar och sämre effekt som nämndes. En av kunderna hade hamnat på sjukhus på grund av bytet.

? Att så många i studien upplevt problem går inte att generalisera, säger Cecilia Velby.

De som intervjuats är ett urval kunder som hade något att berätta, sådana intervjuer blir gärna problemfokuserade. Av de läkemedelsrelaterade problem som registrerades på de fyra apoteken under perioden var lite drygt en procent, 60 av totalt 4 232 utbyten, behäftade med något problem.

Farmacevterna i studien ansåg att det borde införas en prisgräns för när byte ska ske. Flera föreslog också generisk förskrivning.
Det skulle, menade de, minska riskerna för att plocka fel preparat. Det skulle också innebära att kunden alltid får ?samma? läkemedel som det läkaren förskrivit.