Annons

Generiskt utbyte
problem för försäkring

Apoteket vill registrera kunder som köper oförsäkrade läkemedel.

18 apr 2005, kl 16:39
0

Annons

Generisk förskrivning har inneburit att Läkemedelsförsäkringen kräver ett system som kan spåra att de läkemedel som använts när en eventuell skada uppstår omfattas av försäkringen.

? Vår idé är att vi registrerar kunder som köper läkemedel som inte omfattas av försäkringen, säger Dag Johannesson, chefsjurist på Apoteket.

? Eftersom det är mycket få företag, inte en handfull, skulle det i praktiken bli ett mycket litet register.

Datainspektionen anser att kunderna måste ge sitt samtycke till registreringen.

? Och då hamnar vi i en konkurrensrättsligt känslig situation, säger Dag Johannesson.

? Kunderna kommer förstås att undra varför Apoteket vill registrera. Frågan är om Apoteket har rätt att tala om att företaget inte omfattas av försäkringen.

På Konkurrensverket har man svarat Apoteket att man inte ger något förhandsbesked utan tar ställning först när situationen uppstått.

? Så just nu befinner vi oss i en moment 22-situation, konstaterar Dag Johannesson.