Annons

Olika namn på parallellmedel en säkerhetsrisk

Om inte parallellimportörerna bröt mot lagen skulle till exempel läkemedlet sertralin (Zoloft) säljas i Sverige under sex olika varunamn. Nu har
EU-kommissionen på begäran av Läkemedelsverket beslutat ta upp namnfrågan till diskussion. En lösning kan vara att det generiska namnet får större utrymme på förpackningarna.

20 sep 2004, kl 18:15
0

Under de senaste åren har läkemedelstillverkarna allt aktivare försökt strypa parallellimporten av läkemedel.
Ett sätt är till exempel att hindra importörena att byta till det svenska varunamnet när läkemedlet säljs i Sverige.
Hittills har parallellimportörerna valt att trotsa originalbolagen genom att sälja de parallellimporterade medlen under det etablerade varunamnet.

Bara parallellföretaget Orifarm har fem-tio pågående processer kring namnfrågan.

? Och åtminstone lika många varningsbrev från företag som noterat att vi börjat sälja preparatet X under det svenska namnet Y, säger Fredrik Persson, vd för företaget.

? Hittills har vi stått emot och fortsatt försäljningen under det svenska namnet.

Fler backar

På senare tid har allt fler parallellimportörer börjat backa. Skälet är att man vill slippa en dyrbar rättsprocess om varumärkesintrång.

Parallellföretagen använder främst patientsäkerheten som argument för att sälja under det svenska varunamnet. Även Läkemedelsverket tycker det är ett viktigt skäl, samtidigt som myndigheten anser sig bunden av de varumärkesrättsliga tillstånden. Läkemedelsverket har vänt sig till EU och påtalat att man anser det vara ett säkerhetsproblem när samma produkt säljs under flera olika namn.

EU-kommissionen säger sig i ett svar förstå problemet, och kommer att ta upp det med medlemsstaterna.
Ett förslag från kommissionen är att förpackningarna görs om så att det generiska namnet får större utrymme än ?fantasinamnet?.