Annons

Psykiatriregister behöver omorganiseras

Varje landsting bör ta ansvar för ett eller flera nationella kvalitetsregister. Det föreslår Socialstyrelsen.

7 nov 2007, kl 11:48
0

Annons

Bara fem procent av psykiatriklinikerna skickar in data till de fyra psykiatriregistren, RIKSÄT(ätstörningsbehandling), PsykosR (psykosvård), Bipolär (bipolär affektiv sjukdom) och BUSA (uppföljning av barn med adhd). Regeringen gav därför socialstyrelsen i uppdrag att komma med förslag på hur man ska komma till rätta med den låga inrapporteringen, ett problem som förövrigt gäller flera av de 56 nationella kvalitetsregistren.

Socialstyrelsen anser
att de behövs en reorganisering och förändring av stödet till psykiatriregistren. Förslaget är att varje landsting tar ansvar för ett eller flera register i stället för att som nu ansvaret är uppdelat på flera instanser.

För att få landstingen
att bli mer motiverade att arbeta med registren föreslår utredningen att de anpassas så att lokala jämförelser kan göras. Utredarna föreslår också att det ska bli tvingande att rapportera till registren.
Men det behövs också mer pengar, för att sköta uppföljningsarbetet. Utredningen räknar med två miljoner kronor per psykiatriregister för att administrera och utveckla arbetet. Utredarna anser också att det behövs fler register på psykiatriområdet. Idag anslås 50 miljoner kronor från staten, landstingen och Socialstyrelsen till de 56 kvalitetsregistren. Det beloppet behöver fördubblas anser utredarna.