Projektgrupp för effektivare läkemedelsanvändning utsedd

Sofia Wallström, departementsråd på socialdepartementet och samordnare
för omregleringen av apoteksmarknaden, ska leda en projektgrupp som ska
se över läkemedelsanvändningen i Sverige.

14 okt 2009, kl 15:02
2

Annons

I våras presenterade staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en handlingsplan för effektivare läkemedelsanvändning. Nu har Göran Hägglund satt ihop en projektgrupp bestående av 15 personer, med Sofia Wallström som ordförande, som ska arbeta vidare med förslagen i handlingsplanen, som en del av Socialdepartementets satsning på att ta fram en läkemedelsstrategi. Detta skriver nyhetsbrevet Pharma Online.

De övriga medverkande i gruppen kommer från SKL, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Västra Götalandsregionen, Lanstinget Västmanland, Örebros läns landsting samt Landstinget i Östergötland.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Effektivare för vem? På vilket sätt? Vad är det egentligen de här 15 projektdeltagarna ska göra, i klartext?
    Oroar mig verkligen för att detta bara är ytterligare ett sätt att diktera när sjuka ska ta mediciner, och vilka – och öka patienternans kostnader för dem. Plus att inte ha råd att ta ett ersättningsläkemedel om man inte tål det som “myndigheterna” anser att man ska ta.

  2. Håller med Aina om att det känns lite oklart vad dne här gruppen egentligen ska syssla med – effektivare för vem? Ja förhoppningsvis, och jag är otpimist så jag tror att det är så, är det en anvndning som är effektiv för användaren – då blir den det även för samhället. Något som gruppen projketgruppen t ex skulle kunna titta på är ju hur en snabbare implementering av klinisk faramci skulle kunna bidra till detta – allt utifrån vetenskapliga studier som presenterats i år. de kanske kan råda landstingen till hur man bör satsa pengar på detta för att få igen dem på andra håll. Det tro jag är nåt som skulle uppskattas av såväl användare som betalare.