Annons

Utbytesreformen gynnar konkurrensen

Systemet med utbyte av läkemedel har gjort konkurrensen effektivare. Sedan systemet infördes 2002 har priserna på läkemedel sjunkit med i genomsnitt 10 procent visar ny forskning.

15 okt 2009, kl 11:24
0

Annons

När systemet med generiskt utbyte infördes i oktober 2002 fanns farhågor att originalföretagen skulle hitta smitvägar för att slippa sänka sina priser. Det fanns en oro för att företagen skulle introducera nya produkter som inte var utbytbara som nya förpackningsstorlekar på tidigare patentskyddade preparat. Men en forskningsrapport från Handelns Utredningsinstitut, HUI, visar att så inte var fallet.

Rapporten, som finansierats av Konkurrensverket, visar att priset på läkemedel sjunkit i genomsnitt med tio procent under de första fem åren efter att reformen genomfördes. Sänkningarna gäller även för läkemedel där patent inte gått ut.

Totalt visar forskarnas beräkningar att detta sparat motsvarande 2,7 miljarder kronor per år.
– Vi blev förvånade över de kraftiga prissänkningarna, det var mer än vad vi hade förväntat oss, säger David Granlund, en av forskarna bakom rapporten.
 
Innan utbytesreformen genomfördes användes ett system med referenspriser för att pressa läkemedelspriserna. Det visade sig leda till sänkt pris på originalpreparat som hade konkurrens från generika vid systemets införande. Men det innebar också att de läkemedel som förlorade patent efter reformens införande inte alls utsattes för lika mycket priskonkurrens då de generika som då etablerades la sig nära originalpreparaten i pris.

En annan faktor som gjort att dagens modell är mer effektiv tror David Granlund beror på att kunderna idag är medvetna om att de det finns ett utbyte och att de blir skyldiga att betala hela mellanskillnaden. Före utbytesreformen var rekommendationen att förskrivande läkare skulle kontaktas innan utbyte vilket inte behövs idag.

För att ta reda på hur ofta patienterna säger nej till utbye på apoteket har forskarna tittat särskilt på data från Västerbotten. De siffrorna visar patienterna lägger in sitt veto cirka tre procent av fallen. Om man enbart tittar på de tillfällen där patienten aktivt får frågan är det däremot omkring 15 procent som säger nej. Priset är en avgörande faktor och snittsumman för det som en patient är beredd att betala ur egen ficka är 23 kronor.

Läkarna däremot, som säger nej till byte i två procent av fallen, nekar utbyte när prisskillnaden är hög. Frågan är vad som är hönan och ägget?
– Det kan mycket väl vara så att om läkarna har stort förtroende för ett preparat och vill att patienten ska ta just det så reagerar företaget med att ha höga priser, säger Davis Granlund.

En annan upptäckt i studien var att patienter i högre grad nekade utbyte av orginalprodukter eller branded generics, generika som säljs under egna varumärken, än utbyte av läkemedel som marknadsförs under substansnamnet. Något som tyder på att generisk förskrivning skulle göra utbytet ännu mera effektivt.
–  Men en studie av 16 OECD-länder som alla har utbytessystem visar att priserna sjönk med i snitt tre procent, så Sveriges system är på många sätt effektivt, säger David Granlund.